Програма курсу за вибором "Політична географія" 10 (11) класи

Програми курсів за вибором, факультативів та спецкурсів з географії на 2017/2018 н.р. знайдете за цим посиланням: http://geographer.com.ua/content/programy-kursiv-za-vyborom-fakultatyviv...

Програма курсу за вибором

ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ
10 (11) класи (17 год)
Укладачі: Лешкевич В.В., Лешкевич А.П.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пропонований курс за вибором «Політична географія» є предметноорієнтаційним курсом. Курс доцільно вивчати в 10 (11) класах загальноосвітніх закладів суспільно-гуманітарного профілю. Він знайомить учнів з важливими проблемами політичної географії, політології.
Мета курсу - дати учням знання про територіальні аспекти політичної сфери суспільного життя, вплив політичних чинників на розвиток і розміщення об’єктів економіки, життя і діяльність людей, міжнародне співробітництво в різних сферах людського життя.
Завдання курсу:
- ознайомити учнів з науковими основами політичної географії;
- розглянути історичні етапи розвитку політичної географії, внесок українських вчених у розбудову політичної географії;
- показати геополітичну картину світу, її роль у формуванні нової української ідентичності, залежність зовнішньої політики держави і міжнародних відносин від системи політичних, економічних, екологічних, воєнно-стратегічних та інших взаємозв’язків;
- розкрити особливості суспільного і державного устрою, форми правління та адміністративно-територіального устрою країн світу.
- розкрити географічні аспекти міжнародних відносин, важливі політичні та еколого-політичні процеси, осередки міжнародної напруженості;
- навчити аналізувати зміни на політичній карті світу, проблеми економічного і політичного співробітництва окремих країн, світових політичних процесів, а також політичних процесів, що відбуваються в Україні;
- репрезентувати геополітику як науковий напрям, що вивчає залежність зовнішньої політики держави і міжнародних відносин від впливу географічних і політичних чинників, які визначають положення держави чи регіону;
- оцінити геополітичне положення України на макро-, мезо- і мікрорівнях;
- ознайомити з таким напрямком політичної географії, як електоральна географія, що розглядає питання проведення виборів і передвиборчих кампаній;
- визначити вплив географії партійно-політичних сил країни і в тому числі політичних партій, і рухів на політичне громадське життя.
Розподіл годин курсу є орієнтовним. Учитель може вносити до на-вчальної програми зміни. Програма розрахована на 17 год, з них 2 год - систематизація, узагальнення які доцільно використати для проведення конференцій, захисту проектів з проблем політичної географії.

Повністю скачати програму можна за посиланням "Скачати" нижче: