Програма курсу за вибором "Географія рідного краю" (5 клас)

Програми курсів за вибором, факультативів та спецкурсів з географії на 2017/2018 н.р. знайдете за цим посиланням: http://geographer.com.ua/content/programy-kursiv-za-vyborom-fakultatyviv...

ГЕОГРАФІЯ РІДНОГО КРАЮ
5 клас

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Укладач: В. Бойко, головний редактор РА «Освіта України», вчитель-методист, відмінник освіти України

Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 30.07.2015 р. № 14.1/12-Г-975)

Пояснювальна записка
Географія рідного краю у 5 класі є краєзнавчим і водночас пропедевтичним курсом – таким, що формує в учнів початкові географічні знання та вміння як з фізичної, так і з економічної та соціальної географії. Курс ознайомлює п’ятикласників із особливостями географічного положення, природи, населення, його традиційних занять, сучасних галузей господарства, екологічних проблем рідного краю – свого населеного пункту, адміністративного району та області. Навчальний контент охоплює різноманітні природничі й гуманітарні складові знань: географічну, історичну, культурологічну, фольклорно-етнографічну, екологічну та інші. Це дає змогу досягти різнобічного просторового бачення світу, яке надалі може застосовуватися в будь-яких територіальних масштабах. Для п’ятикласників із образу своєї місцевості вимальовуватиметься географічна панорама країни, а потім і світу.
У 5 класі учні, набуваючи елементарних знань про свою місцевість, починають системно опановувати й географічні знання. Окремі елементи географічних   знань   вони   отримують   у   початковій   школі,   вивчаючи  курс
«Природознавство». Географія рідного краю є перехідною ланкою між початковою природничою освітою учнів, в процесі якої учні переважно нагромаджують відомості про навколишній світ, і подальшим вивченням географії, що полягає у пізнанні причин явищ і властивостей об’єктів, природи і суспільства.
Особлива роль географії рідного краю полягає у її великому світоглядному потенціалі й тісних взаємозв'язках змісту з сучасністю та особистим досвідом учнів. Курс надає можливість кожному відчути своє особисте залучення до нинішнього і завтрашнього життя країни, допомагає усвідомити себе громадянином України, виховує повагу до українського народу і його культури, що відповідає сучасним запитам українського суспільства і держави.
Структура і зміст програми з географії рідного краю базуються на принципах неперервності й наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньопредметних   та   міжпредметних   зв'язків,   гуманізації,   урахування вікових можливостей п’ятикласників, практичної спрямованості. Географія рідного краю є основою українознавчого, краєзнавчого, розвивального й особистісно орієнтованого підходів до навчання. Це перший систематичний  курс нового для учнів 5 класу шкільного предмета – географії, який дає змогу формувати цілісне уявлення спочатку про свій рідний край, а потім про свою країну й Землю загалом.

Повністю скачати програму за посиланням "Скачати" нижче: