Програма гуртка "Географічне краєзнавство" на 3 роки навчання, 3 рівні