Про мовну освіту

Мовна освіта як засіб формування єдиного українського гуманітарного простору
                                                           (Довідка)

    Мова є основним засобом спілкування, взаємного розуміння в людському суспільстві. Мовлення не існує відірвано від мови. Мовлення вчителя спрямоване на вирішення завдань, що виникають у педагогічній діяльності, при спілкуванні з учнями. Педагогічна ефективність мовлення вчителя залежить від рівня володіння мовою, правильного вибору мовних засобів, від культури мови.
    Важливі його характеристики змістовність, логічність, точність, ясність, стислість, простота та емоційна виразність, образність, барвистість мовлення.
    Правильна вимова, вільна, невимушене оперування словом, відмова від вульгаризмів, провінціалізмів, архаїзмів, слів-паразитів, зайвих іншомовних слів, наголошування на головних думках, інтонаційна розмаїтість, чітка дикція, розмірений темп мовлення, правильне використання логічних наголосів та психологічних пауз, взаємовідповідність між змістом і тоном, між словами,жестами та мімікою – необхідні елементи мовної культури вчителя. Від чистоти мови вчителя, на мою думку, залежить його авторитет. Якість мовлення істотно залежить від сили, витривалості, гнучкості голосу. Але силу голосу визначає не крик. Можна голосно, на високій ноті висловити думку, але вона залишиться «порожньою». В практиці роботи наших вчителів крик під час пояснення нового матеріалу – явище, яке зустрічається часто, що не може бути виправданим.
    Взагалі під час відвідування уроків помічено у мовлені вчителів-предметників зустрічаються русизми, нелітературні слова, що аж ніяк не може позитивно вплинути на процес виховання особистості учня.
    Так --------------- вживають русизми у спілкуванні з учнями. Вони не завжди звертають увагу на мовні помилки учнів, під час їх усних відповідей.
Учням на уроках німецької мови (вчитель -----), математики (вчитель --------) важко орієнтуватись, бо оволодіти українською мовою в повній мірі названим вчителям ще не вдалося, тому уроки проводяться на «суржику», що недопустимо.
    Завдання вчителя – не просто інформувати, транслювати знання, а за допомогою вдало організованого мовлення впливати на свідомість, почуття учнів, спонукати їх до спів роздумів і співпереживань під час сприйняття навчального матеріалу.
    Вважаю, принципово важливим звертатись до учня по імені, бо тільки так до людини можна висловити свою повагу. Учень же, відчуваючи до себе таке ставлення – відкривається, що сприяє створенню доброї атмосфери порозуміння.
    При відвідуванні уроків виявлено, що учня школи на низькому рівні володіють чистою українською мовою, в чому, звичайно, є велика доля вини нас вчителів. Є в цьому процесі і об’єктивні причини – російськомовне середовище мікрорайону, сім’ї тощо. Але ж є класи, як наприклад, 7, який відрізняється від інших намаганням спілкуватися українською мовою, яка менш засмічена русизмами.
    Отже, вчитель – це приклад для учня. Мовлення вчителя може бути інструментом, за допомогою якого зникають невпевненість, ініціюють активність, творчість, вселяють віру.
 

Рекомендації:
1.    Всім вчителям-предметникам постійно працювати над чистотою мови, підвищувати рівень культури мовлення.
2.    Вчителям ---------- (на уроках зарубіжної літератури) продовжувати процес оволодіння українською мовою.
3.    На засіданнях шкільних методичних об’єднань обговорити тему: «Через культуру мовлення вчителя до його педагогічної майстерності.

Джерело: http://school7-pv.klasna.com/