Покритонасінні (Квіткові). Урок 5

Розробки навчальних занять з біології для 6 класу

Автор: Павленко Тетяна Іванівна, вчитель біології спеціалізованої школи № 273 з поглибленим вивченням української мови та літератури Голосіївського району м. Києва

Тема "Різноманітність рослин"

Урок 5

Покритонасінні (Квіткові)

Мета.

Освітня. Продовжити знайомити учнів із будовою та процесами життєдіяльності насінних рослин; дати загальну характеристику покритонасінним рослинам; розкрити еволюційне значення квіткових рослин.

Розвиваюча. Розвивати уміння учнів визначати біологічне значення вивчених відділів рослин, уміння порівнювати та робити висновки та узагальнення.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до рослинного світу своєї місцевості та планети.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1.Інформаційно-рецептивні:

а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, м\медійна дошка.

 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2.Репродуктивний. 

 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3.Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4.Візуальний: складання схеми різноманітності родин квіткових рослин.

5.Когнітивні: методи символічного бачення, порівняння, образного бачення, фактів та прогнозування.

6.Креативні: методи «Якби…», мозковий штурм (збір ідей), гіперболізації.

7.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.

8.Релаксопедичний: фізкультхвилинка.

Міжпредметні зв язки: географія, палеонтологія, рослинництво.

Матеріали та обладнання: малюнки, таблиці, слайди.

Основні поняття та терміни: покритонасінні, квіткові, ксилема, флоема, вегетативні органи, плід, запилення, зародковий мішок.

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Виконання вправи "Так – ні”.

1.Голонасінні бувають деревами, кущами, квітами.  –

2.Спори висипаються з шишок. –

3.Насіння наявне лише у деяких голонасінних. –

4.В Україні найпоширеніші хвойні голонасінні. +

5.У хвойних листки перетворені на голковидні хвоїнки. +

6.Насіння незахищене, а лежить на лусочках шишок. +

7.Шишки бувають чоловічими і жіночими +

8.Для запилення потрібна вода. –

9.Молоді чоловічі шишки бурі, а жіночі – жовті. –

10.Стовбури голонасінних не мають кори. –

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Поставити перед учнями проблемне запитання щодо панівного становища квіткових рослин на планеті: у чому переваги покритонасінних перед голонасінними?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Покритонасінні – найпоширеніша група серед сучасних рослин планети. Вони пристосовані до життя на суходолі від тропіків до тундри, від пустель до боліт, у прісних та солоних водоймищах.

Розповідь про переваги покритонасінних перед голонасінними та про різноманітність покритонасінних. 

Класифікація в біології – це розподіл живих організмів за певною системою підлеглих груп-таксонів.

Відділ Покритонасінні поділяють на два класи: Однодольні та Дводольні.

Розповідь про найхарактерніші ознаки рослин класу Дводольні та класу Однодольні.

До класу Дводольні належать такі родини: Капустяні, Розові, Бобові, Пасльонові, Айстрові, Лалаттєві, Жовтцеві, Букові, Березові, Гарбузові, Селерові…

До класу Однодольні належать такі родини: Лілійні, Цибулеві, Осокові, Зозулинцеві, Злакові, Пальмові, Ряскові…

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Ознаки покритонасінних, які є досконалішими порівняно з голонасінними:

-досконала будова провідних тканин: ксилеми та флоеми;

-різноманітність вегетативних органів, що поліпшує та урізноманітнює виконання життєвих функцій;

-наявність квітки, що є найдосконалішим органом насінного розмноження;

-захищеність насінних зачатків від несприятливих умов стінками зав’язі квітки;

-наявність плодів, у яких насінина захищена оплоднем, який має ще значення як пристосування до поширення;

-подвійне запліднення, що забезпечує утворення зародка та запасу поживних речовин.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Робота на таблицею "Загальна схема циклу відтворення покритонасінних рослин”

Розвиток покритонасінних рослин характеризується зменшенням розмірів спрощенням гаметофіту, захищеністю насінних зачатків у квітці, подвійним заплідненням та утворенням плодів.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.