По країнах і континентах (програма курсу за вибором з географії для 7 класу)

Програми курсів за вибором, факультативів та спецкурсів з географії на 2017/2018 н.р. знайдете за цим посиланням: http://geographer.com.ua/content/programy-kursiv-za-vyborom-fakultatyviv...

ПО КРАЇНАХ І КОНТИНЕНТАХ

Навчальна програма
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
 

УДК 913(100)(073)
ББК 26.89(0)я721
П58

Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України № 14.1/12-Г-636 від 14.11.2013

Автор: Попов В.Д., методист географії та економіки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Попов В.Д. По країнах і континентах. Навчальна програма. 7 клас. –
П58 Суми: РВВ СОІППО. – 2014. – 28 с.

Програма курсу «По країнах і континентах» розрахована, насамперед, на учнів 7-х класів, а також може бути використана в класах географічного профілю старшої школи, як засіб поглиблення знань учнів з географії материків і океанів. Програма розрахована на 52 години (1,5 години на тиждень). Зважаючи на те, що курс є варіативним, він може викладатися по 1 годині на тиждень (35 годин на рік).

Повністю скачати програму за посиланням "Скачати" нижче: