Планування вивчення навчального матеріалу з фізичної культури у 5 класі ЗНЗ

Планування вивчення навчального матеріалу з фізичної культури

(5 клас)

Пояснювальна записка

Рівень якості знань навчального матеріалу з фізичної культури значною мірою залежить від планування. Планування навчального матеріалу з фізичної культури має свої особливості. По-перше, матеріал з фізичної культури, на відміну від інших предметів, викладено не в порядку послідовного вивчення, а за модулями. По-друге, під час планування варто зважати на такі об’єктивні фактори, як наявність спортивного залу (майданчика), інвентарю та обладнання, погодні  умови тощо. Правильно спланувати навчальну роботу з фізичної культури означає передбачити зміст, форми і методи цієї роботи, врахувати вікові, психологічні і статеві особливості розвитку учнів, рівень їхніх фізичних якостей і рухових здібностей, стан здоров’я тощо.

Основними документами планування навчально-виховного процесу з фізичної культури є річний план-графік розподілу навчального матеріалу, календарний план-графік вивчення навчального матеріалу, план-конспект уроку або системи уроків.

У 5 класі учні мають опанувати 4-6 варіативних модулів. Не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Учні, які за станом здоров’я не віднесені до основної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують коригувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.

Річний план-графік розподілу навчального матеріалу.

Метою розроблення зазначеного плану є  раціональний розподіл навчального матеріалу з урахуванням певних умов і вимог. Під час складання річного плану-графіку доцільно дотримуватися такого алгоритму:

  1. Опрацювати зміст пояснювальної записки навчальної програми.
  2. Проаналізувати зміст програмового матеріалу.
  3. Урахувати кліматичні умови регіону і навчально-матеріальну базу навчального закладу.
  4. Знати кількість тижнів (уроків) у кожному семестрі.
  5. Визначити модулі, які будуть вивчатися у конкретних семестрах.
  6. Скласти річний план  розподілу навчального матеріалу із дотриманням

а) по вертикалі:

  • відповідність кількості годин, запланованих на вивчення навчального матеріалу, загальній кількості годин на фізичну культуру в семестрі;
  • доцільність поєднання навчального матеріалу в кожному семестрі.

б) по горизонталі:

  • відповідність запланованих на вивчення навчального матеріалу годин загальній кількості годин, відведених на кожен  модуль на рік;
  • доцільність вивчення матеріалу в конкретному семестрі.

Календарний план-графік вивчення навчального матеріалу має таку форму:

Повністю скачати матеріал за посиланням нижче: