ПКС, Населення світу, Світові природні ресурси (І варіант)

Контрольна робота з тем "ПКС", "Населення світу", "Світові природні ресурси" (10 клас)        
І варіант

1 рівень. Тести (1 бал – кожна правильна відповідь)
1. Які  країни  мали  найбільші   за  площею та кількістю населення  колоніальні володіння?
А.США,Франція:   Б.Іспанія, Англія;   В.Росія, Нідерланди.

2.Серед наведених країн оберіть ту, яка має найвищий рівень  урбанізації?
А.Ефіопія; Б.Сомалі; В.Велика Британія;  Г. Україна.

3.Співвідношення між відомими  запасами природних  ресурсів  та розмірами  їх  використання – це:
А. Рівень природокористування; Б. Ресурсозабезпеченість; В.Природо-  ресурсний  потенціал;

2 рівень. Терміни  та поняття.(кожне правильне визначення - 1 бал)
4. Держава;   5. Демографічна політика; 6.Рекреаційні ресурси;

3 рівень. Завдання на встановлення відповідності (7) та послідовності (8)
7. Відповідність.   (4 бали) Країна – переважаюча релігія.

1. Японія           А.Християнство
2. Монголія        Б.Іслам
3. Греція            В.Іудаїзм
4. Іран                Г. Синтоїзм
                         Д.Буддизм

8.Послідовність. (2 бали).Розташуйте країни в порядку зменшення кількості їх населення.

А. Японія
Б. Китай
В. Індія
Г. США

4 рівень. Науково-теоретичні знання (12 балів).
9. Чому,на вашу думку, сучасну політичну  карту називають «дзеркалом  епохи»?