Північна Америка (ІІ варіант)

Контрольна робота з теми "Північна Америка" (7 клас)
ІІ варіант

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
(за кожну правильну відповідь – 0,5 бала; загальна кількість балів - 2)
1.    Виберіть течію Світового океану, стосовно якої вживають вислів «ревучі сорокові»:
А Гольфстрім
Б Західних Вітрів
В Перуанська
Г Північноатлантична

2.    Вкажіть рік відкриття Америки:
А 1380
Б 1492
В 1542
Г 1592

3. Визначте тектонічну структуру, з якою пов’язане існування зони активного вулканізму та землетрусів уздовж західного узбережжя Північної Америки:
А з поясом кайзойської складчастості
Б з Північноамериканською давньою платформою
В з поясом палеозойської складчастості
Г з молодою платформою

4. Вкажіть, у якому кліматичному поясі розташована більша частина Північної Америки.
А субарктичний
Б помірний
В субтропічний
Г тропічний

Теоретичні завдання
5. Охарактеризуйте фізико-географічне положення Північної Америки. Чому вивчення будь-якого материка починається з розгляду його географічного положення? (3 бали).

6. Що таке природна зона? Назвіть природні зони Північної Америки. Охарактеризуйте одну із них. (3 бали).

Практичні завдання
7. Заповніть таблицю «Взаємозв’язок рельєфу та тектонічних структур». (2 бали).
Основні тектонічні структури                   Основні форми рельєфу, що їм відповідають
1.                                                           1.
2.                                                           2.

8. Обчисліть середньосічневу температуру повітря на вершині гори Мак-Кінлі
(6194 м), якщо у цих широтах на рівні моря вона становить  –5˚ С. (2 бали).