Північна Америка (І варіант)

Контрольна робота з теми "Північна Америка" (7 клас)
І варіант

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
(за кожну правильну відповідь – 0,5 бала; загальна кількість балів - 2)
1.    Вкажіть, який материк омивається водами усіх чотирьох океанів:
А Антарктида
Б Євразія
В Північна Америка
Г Австралія

2.    Вкажіть, яка з річок Північної Америки утворює Великий Каньйон:
А Міссісіпі
Б Святого Лаврентія
В Ніагара
Г Колорадо

3.    Вкажіть, під впливом яких вітрів знаходиться більша частина материка Північна Америка:
А західних
Б стокових
В пасатів
Г мусонів

4.    Вкажіть, яка форма рельєфу в Північній Америці зазнала найбільшого впливу давнього зледеніння:
А Лаврентійська височина
Б Мексиканське нагір’я
В плато Колорадо
Г гори Аппалачі

Теоретичні завдання
5. Охарактеризуйте рельєф Північної Америки. Як рельєф материка пов'язаний з будовою земної кори? (3 бали).

6. Назвіть кліматичні пояси Північної Америки. Охарактеризуйте один із них. (3 бали).

Практичні завдання
7.    Заповніть таблицю «Зональні й азональні природні комплекси». (2 бали).

Зональні природнікомплекси (ПК)              Азональні природнікомплекси (ПК)
(приклади)                                                (приклади)
1.                                                             1.
2.                                                             2.

8.    Обчисліть середньолипневу температуру повітря на вершині гори Мітчелл
(2037 м), якщо у цих широтах на рівні моря вона становить +24˚ С. (2 бали).