Підсумковий контроль 3 «Розділ ІІІ. Загальні суспільно-географічні закономірності світу»

Підсумковий контроль 3.
«Загальні суспільно-географічні закономірності світу»

Виберіть одну правильну відповідь (Завдання 1-4)
1. Які із зазначених показників не характеризують природний рух населення?
А Расово-етнічна структура населення та сальдо міграцій
Б Статево-вікова структура населення та середня тривалість життя
В  Коефіцієнт потенційної народжуваності на одну жінку 
Г Шлюбно-сімейна структура та природний рух населення 

2. Для якої групи країн характерні такі ознаки: ранні шлюби; багатодітні сім’ї; чітко визначені функції жінки та чоловіка в сім’ї; практично немає розлучень:
А США, Канада, Нова Зеландія       
Б Афганістан, Нігер, Мозамбік
В Польща, Італія, Іспанія                 
Г Казахстан, Вірменія, Молдова

3. Які із зазначених показників характеризують механічний рух населення?
А Національна та статево-вікова структура населення
Б Сальдо міграцій та обсяг валової міграції
В Шлюбно-сімейна структура та природний приріст населення
Г Коефіцієнт демографічного навантаження та народжуваність

4. Яка із зазначених пар країн посідає чільне місце на світових ринках нафти та кам’яного вугілля одночасно:
А Австралія, ПАР     
Б Канада, Іран     
В США, Росія      
Г Польща, Лівія

5. Які особливості демографічних процесів характерні для країни з другим типом відтворення населення (три правильні відповіді):
1. Високий рівень народжуваності.
2. Низький рівень народжуваності.
3. «Молоде населення».
4. Скорочення частки працездатного населення.
5. Високі темпи демографічного старіння.
6. Високий природній приріст населення.
7. Зростаючий рівень смертності населення.

Повністю скачати підсумкову контрольну роботу можна у вкладенні нижче: