Підсумковий контроль 2 «Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі»

Підсумковий контроль 2 «Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі»

ВАРІАНТ І.
Завдання 1–6. Виберіть одну правильну відповідь.
1. Яку форму має наша Земля?
А. еліпсоїд
Б. сфероїд
В. геоїд 
Г. ідеальна куля

2. Впродовж року найбільша різниця в тривалості дня і ночі спостерігається на:
А. екваторі
Б. 20-й паралелі
В. 40-й паралелі
Г. 60-й паралелі

3. Для якого типу клімату характерна ця кліматограма?

ВАРІАНТ ІІ.
Завдання 1–6. Виберіть одну правильну відповідь.
1. Кутова швидкість обертання всіх точок Землі при цьому
однакова 
А. 10° за год.
Б. 1° за год.
В. 15° за год.
Г. 30° за год.

2. Зазначте неправильне твердження.
А. 22 грудня – день зимового сонцестояння, найкоротший день і найдовша ніч у Північній півкулі.
Б. Вісь обертання Землі нахилена до площини земної орбіти під кутом 15°.
В. 21 березня і 23 вересня в усьому світі день і ніч тривають 12 годин
Г. Земля  здійснює один оберт навколо Сонця за 365 днів 6 годин і 9 секунд.

3. Для якого типу клімату характерна ця кліматограма?

Повністю скачати роботу можна у ввкладенні нижче: