Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр (ІІ варіант)

ПІДСУМКОВА ПИСЬМОВА РОБОТА ЗА II СЕМЕСТР З БІОЛОГІЇ (10 клас)

ВАРІАНТ 2

I рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1. Віруси – це зовнішньоклітинні паразити.

2. У клітинах рослин фотосинтез відбувається у хлоропластах.

3. Органи багатоклітинних тварин побудовані з тканин.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4. Вказати, який поділ відбувається у соматичних клітинах:

а) мітоз;     б) мейоз.

5. Кожна амінокислота кодується послідовністю нуклеотидів:

а) 2;  б) 3;  в) 4.

6. Довільно скорочуються м’язи:

а) посмуговані; б) непосмуговані.

II рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

7. Постійні клітинні структури, які виконують певні функції, – ………

8. Етап синтезу білка, коли на матричній ДНК синтезується молекула іРНК, – це – ……..

9. Здатність організмів протистояти збудникам захворювань і зберігати власну цілісність – це    …….

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Назвіть двомембранні органели клітин.

11. Яка енергія використовується автотрофними організмами для синтезу органічних сполук?

12. Які типи тканин розрізняють в організмі вищих рослин?

III рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. Яке біологічне значення мейозу?

а) забезпечує видозміну спадкової інформації;

б) забезпечує утворення статевих клітин;

в) підтримує сталість каріотипу організмів, які розмножуються статевим шляхом;

г) забезпечує точний розподіл спадкової інформації між двома дочірніми клітинами;

д) підтримує сталу кількість хромосом в усіх дочірніх клітинах.

Розв’язування задач

14. Пептид, що утворився внаслідок трансляції на основі фрагмента ІРНК будовою – УУЦ УГГ АЦЦ УАА, складатиметься з амінокислот:

а) Фен-Про-Глі-Сер;    б) Сер-Ала-Цис-Вал;        в) Фен-Трп-Тре;

г)Тир-Про;                     д) Вал-Вал-Глю-Глі

Дайте визначення

15. Що таке система органів?

IV рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16. Порівняйте рослинну і тваринну клітини. Зробіть висновок щодо причин подібності відмінності.

17. Охарактеризуйте етапи енергетичного обміну в багатоклітинних тварин.

18. Які органи і системи органів беруть участь у підтриманні гомеостазу тварин?

 

Джерело: http://kuchka.info/

За цим посиланням розміщено міні-проект з біології для 6 класу "Гриби у біосфері та житті людини": http://geographer.com.ua/content/gryby-u-biosferi-ta-zhytti-lyudyny-mini...