Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр (І варіант)

ПІДСУМКОВА ПИСЬМОВА РОБОТА ЗА II СЕМЕСТР З БІОЛОГІЇ (10 клас)

ВАРІАНТ 1

I рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («тан» чи «ні»)

1. Хромосоми стають помітними у світловий мікроскоп лише під час клітинного поділу.

2. Хемосинтезуючі організми мають хлорофіл.

3. У багатоклітинних водоростей тканин немає.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4. Хлоропласти містяться у клітинах:

а) рослин;  б) тварин;  в) грибів.

5. Клітини якої тканини здатні до скорочення:

а) нервової;         б) м’язової;         в) епітеліальної; г) сполучної.

6. Вкажіть, завдяки якому процесу з неорганічних сполук утворюються органічні:

а) фотосинтезу;   б) розщеплення.

II рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незанінчене речення

7. Непостійні структури, які можуть зникати у процесі життєдіяльності клітини, -       …

8. Органи багатоклітинних організмів, які забезпечують розмноження, називають      …

9. Виникнення відмінностей у будові та функціях клітин, тканин та органів під час індивідуального  розвитку – …

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Як розмножуються клітини?

11. Які умови потрібні для здійснення фотосинтезу?

12. Які функції виконує нервова система у тварин?

III рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. Вкажіть, в яких органелах клітини синтезуються вуглеводи:

а) мітохондріях;             г) на зернистій ендоплазматичній сітці;

б) клітинному центрі;    д) хлоропластах;

в) на незернистій ендоплазматичній сітці; е) лізосомах.

Розв’язування задач

14.    Пептид, що утворився внаслідок трансляції на основі фрагмента ІРНК будовою – ГУУ ГУА ГАА ГГГ, складатиметься з амінокислот:

а) Фен-Про-Глі-Сер;              в) Фен-Трп-Тре;              д) Вал-Вал-Глю-Глі.

б) Сер-Ала-Цис-Вал;            г) Тир-Про;

Дайте визначення

15. Що таке організм?

IV рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16. У чому складність боротьби з вірусними захворюваннями людини?

17. Що спільного та відмінного між процесами фотосинтезу та клітинного дихання?

18. Що спільного та відмінного у регуляції життєвих функцій організмів рослин і тварин?

 

 

Джерело: http://kuchka.info/