Підсумкова контрольна робота з біології за ІІ семестр (8 клас)

Підсумкова контрольна робота з біології за ІІ семестр (8 клас)

І варіант
І-ІІ рівень (1 бал за правильно виконане завдання)
1. Укажіть характеристику тваринної клітини.
A має клітинну стінку з хітину
Б накопичує глікоген
В містить пластиди
Г не має ядра
2. Укажіть тварину, у якої є молочні залози.
A кріт звичайний
Б ставковик малий
В ящірка прудка
Г дятел строкатий
3. Укажіть представника типу Членистоногі, органом виділення якого є зелена залоза.
A кліщ собачий
Б жук колорадський
В міль яблунева
Г рак річковий
4. Укажіть утворення, якими вкрито шкіру плазунів.
A пір’я
Б волосся
В рогові луски
Г кісткові луски
5. Укажіть тварин, легені яких доповнюються повітряними мішками.
A земноводні
Б птахи
В ссавці
Г плазуни
6. Укажіть тварину, що має два кола кровообігу.
A рак річковий
Б хрущ травневий
В гідра прісноводна
Г їжак вухатий
ІІІ рівень (1,5 бали за правильну відповідь)
1. Під час лабораторної роботи учні порівнювали органи дихання різних тварин. З’ясувалося, що зябрами дихають
A хрущ, личинка комара.
Б рак, личинка жаби.
В павук, метелик.
Г муха, джміль.
2. Укажіть правильне твердження стосовно ряду Хижі класу Ссавці.
A серед них є тварини, пристосовані до водного середовища
Б у них відсутні молочні залози
В мають недиференційовані зуби
Г мають втяжні кігті
ІV рівень (максимально за повну відповідь 3 бали)

Виберіть одне питання:
1. Складіть схеми травної та дихальної систем ссавців та земноводних.
Поясніть подібність та відмінність.
2. Поясніть які є пристосування у анатомічній будові птахів до польоту.

Автор: Михайлова Олена Володимирівна, вчитель біології Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Івана Рачкова