Підсумкова контрольна робота з біології за ІІ семестр (6 клас)

Підсумкова контрольна робота з біології за ІІ семестр (6 клас)

І варіант
І-ІІ рівень (1 бал за правильно виконане завдання)

1. Укажіть орган рослини, який забезпечує розповсюдження насіння.
A корінь Б пагін В квітка Г плід
2. Замалюйте будову рослинної клітини. Та позначте її органели.
3. Укажіть частину квітки, у якій міститься насінний зачаток.
A маточка Б тичинка В пелюстка Г чашолистик
4. Укажіть отруйний шапковий гриб.
A боровик Б мукор В мухомор Г пеніциліум
5. Укажіть органи, які утворюють організм покритонасінної рослини.
A тільки корінь Б тільки пагін В корінь, пагін Г корінь, пагін, квітка, плід
6. Укажіть ознаки дводольних рослин.
A мичкувата коренева система Б сітчасте жилкування В стрижнева коренева система Г одна сім’ядоля у насінині Д листки переважно прості Е листки переважно складні

ІІІ рівень (1,5 бали за правильно виконане завдання)
1. Укажіть функцію, яку виконує коренеплід моркви.
A розмноження спорами Б запасання поживних речовин В розмноження насінням Г захист від несприятливих умов
2. Укажіть тип плоду, який відповідає такій характеристиці: розкривний, сухий, багатонасінний.
A жолудь Б коробочка В горіх Г кістянка

ІV рівень (максимально 3 бали за повну відповідь)

Виберіть одне питання:

1. Опишіть, які пристосування до запилення є у вищих квіткових рослин. Наведіть приклади цих пристосувань у відомих вам видів рослин.

2. Запропонуйте дослід, що доводить необхідність світла для квіткових рослин.
Опишіть схему досліду, та передбачувані результати.

Автор: Михайлова Олена Володимирівна, вчитель біології Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Івана Рачкова

За цим посиланням розміщено міні-проект з біології для 6 класу "Гриби у біосфері та житті людини": http://geographer.com.ua/content/gryby-u-biosferi-ta-zhytti-lyudyny-mini...