Підсумкова контрольна робота з біології за І семестр (7 клас)

БІОЛОГІЯ

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА І СЕМЕСТР

7 КЛАС

(Правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

І. Виберіть одну правильну відповідь

1. Основною функцією кореня є:

А       дихання

Б       виділення

В       розмноження

Г        мінеральне живлення

 

2. Корінь має такі зони, як:

А      кореневий чохлик, поділу, росту, диференціації, провідна

Б      поділу, росту, розтягування, всисну і провідну

В       поділу, розтягування, всисну, провідну

Г        кореневий чохлик, поділу, розтягування, всисну, провідну

 

3. Бічні корені – це корені, які:

А        відходять від головного

Б         відходять від додаткових

В         відходять від головного і додаткових

Г          утворюються із зародкового кореня

 

4. Листки формуються з:

А        перициклу

Б         камбію

В         верхівкової меристеми

Г          основної тканини стебла

 

5. Листок з'єднується зі стеблом в місці, яке називають:

А        пазухою

Б         камбієм

В         вузлом

Г          міжвузлям

 

6. У якої з наведених рослин листки прості:

А        конюшина

Б         каштан

В         суниця

Г          кукурудза

 

7. Квітка – це видозмінений:

А        пагін

Б         корінь

В         брунька

Г          листок

 

8. Видозмінені листки, у яких утворюються мікроспори, а згодом і пилкові зерна, – це:

А        чашолистики

Б         пелюстки

В         тичинки

Г          маточки

 

9. Запасаюча тканина, що утворюється із центральної заплідненої клітини, – це:

А        перицикл

Б        ендосперм

В         рубчик

Г         перисперм

 

10. Щиток у насінині однодольних рослин виконує функції:

А       запасання поживних речовин

Б        захисту зародка від пошкоджень

В        всмоктування поживних речовин з ендосперму

Г         спрямовування росту зародкового корінця

 

(Правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

II.   Розташуйте події, явища, процеси в логічній послідовності

1. Визначте послідовність розташування утворів зав'язі маточки від периферії до центру:

А       покриви насінного зачатку – інтегументи

Б        центральна багатоклітинна частина – нуцелус

В         зародковий мішок

Г          стінка та гніздо зав"язі

 

 (Правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 2 бали)

IIІ.    Установіть відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами

1. Приведіть у відповідність назви сухих плодів та групи рослин, що їх утворюють:

1         зернівка                                           А       грицики, редька, капуста

2          сім' янка                                           Б        робінія, еспарцет, соя

3          біб                                                    В       кукурудза, жито, овес

4          стручок                                            Г        соняшник, айстри, осот

                                                                      Д       мак, блекота, тюльпан

2. Приведіть у відповідність видозміни коренів та рослини, у яких вони спостерігаються:

1          коренеплоди                                А       болотний кипарис, мангрові дерева

2          пневматофори                            Б        морква, буряк, петрушка

3          гаусторії                                        В       плющ, фікуси

4          корені-причіпки                             Г        жоржини, пшінка весняна, батат

                                                                     Д       омела, павутиця

3. Приведіть у відповідність відділи водоростей та їхні характерні ознаки:

         1 зелені водорості                           А  тіло складається із пагона і кореня

          2 діатомові водорості                    Б  клітинна оболонка із двох половинок  і містить сполуки Силіцію

          3 бурі водорості                             В  клітини зібрані у групи, які схожі на тканини

          4 червоні водорості                       Г  можуть мешкати на глибині до 250 метрів

                                                                    Д  переважає пігмент хлорофіл