Підсумкова контрольна робота з біології за І семестр (6 клас)

БІОЛОГІЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  ЗА І СЕМЕСТР

6 КЛАС

(Правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала).

I.  Виберіть одну правильну відповідь

1. З якої тканини починається розвиток інших тканин?
А провідної                                   В твірної

Б покривної                                   Г основної

2. До складу стінки клітини рослини входить:

А крохмаль                       В жири

Б цукор                               Г целюлоза

3. Який вид кореня утворюється на стеблах або листках?
А головний                                    В бічний

Б додатковий                                Г стрижневий

4. Які речовини переважно відкладаються про запас в насінні гороху та квасолі

А білки                                В вуглеводи

Б жири                                 Г нуклеїнові кислоти

5. Укажіть процес, під час якого рослини виділяють вуглекислий газ:

А фотосинтез                              В випаровування

Б  дихання                                    Г живлення

6. Які організми належать до паразитичних видів:

А евглена зелена                         В малярійний плазмодій

Б інфузорія-туфелька                  Г губка-бодяга

7. Нерухомий спосіб життя веде:

А хлорела                                  В евглена

Б хламідомонада                     Г вольвокс

(Правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бали).

IIРозташуйте в логічній послідовності

8. Визначте послідовність складових внутрішньої будови кореня знизу вгору:

А всисна зона                                 В зона поділу

Б зона розтягування                      Г кореневий чохлик

(Правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 2 бали).

ІII. Встановіть відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами

9. Приведіть у відповідність видозміни листків і рослини, для яких вони
характерні:

  1. вусики                                       А росичка і мухоловка
  2. колючки                                    Б алоє і молодило
  3. ловильні                                   В горох і чина
  4. м'ясисті                                     Г барбарис і кактус

                                                                Д цибуля і часник

10. Приведіть у відповідність структури ядра та їхні функції:

1. ядерна оболонка

2. ядерце

3. ядерний сік

4. хромосоми

 

А. транспорт речовин із цитоплазми до ядра і навпаки

Б. забезпечує взаємодію між структурами ядра

В. є носієм спадкової інформації

Г. здійснює утворення пластид

Д. місце утворення компонентів клітини, на яких синтезуються білки.

11. Приведіть у відповідність значення бактерій та їхніх представників:

А паличка ботулізму

Б паличка ту беркульозу

В кишкова паличка

Г паличка гнилі

Д ціанобактерії

  1. псують продукти
  2. викликають хвороби людей
  3. вступають у мутуалізм
  4. виділяють в атмосферу кисень

(Правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1,5  бали).

IV. Визначте правильну комбінацію варіантів відповідей

12. Виберіть ознаки, що характеризують горох посівний.

Стебло:

1. прямостояче  2. витке 3.чіпке 4.повзуче

Видозміни листа:

1. вусики 2. м'ясисті 3. колючки 4. ловильні

Коренева система:

1. стрижнева 2. мичкувата 3. змішана 4. відсутня