Перевірочна робота з розділів ІІІ «Океанія» та ІV «Америка» (10 клас, нова програма 2017 р.)

Перевірочна робота з розділів ІІІ «Океанія» та ІV «Америка».
10 клас (нова програма 2017 р.)

Виберіть одну правильну відповідь (по 0,5 бала)
1. Які спільні ознаки характерні для Австралії та Канади:
А величезні обсяги видобутку й експорту рудної сировини;
Б потужне лісове господарство, виробництво деревини й паперу;
В велика частка ГЕС у виробництві електроенергії;
Г в портах розвинуті виробництва: охолодженого м’яса, виробництва цукру з тростини, пшеничного борошна.

2. Укажіть набір товарів, які ввозяться в Україну з нових індустріальних країн Америки:
А залізні, марганцеві та мідні руди, боксити;
Б рис, бавовник, натуральний каучук, молочні продукти;
В автомобілі, сталь кольорові метали, хімікати;
Г кава, какао, банани, яловичина.

3. Визначте правильне поєднання «сільськогосподарська культура – кліматичні умови для вирощування – країна»:
А цукрова тростина – тропічний – Аргентина;
Б гевея – субтропічний – США;
В пшениця – помірний – Канада;
Г соняшник – екваторіальний – Бразилія.

4. Які види природніх ресурсів визначають схожість міжнародної спеціалізації України водночас з Канадою і Бразилією:
А чорноземні ґрунти;
Б  нафта і природний газ;
В залізні руди;
Г енергія припливів.

5. У яких країнах Америки є світового значення нафтогазоносні басейни або родовища:
А Бразилія, Аргентина, Парагвай;
Б Канада, Венесуела, США;
В Чилі, Перу, Болівія;
Г Ямайка, Куба, Багамські Острови.

6. Що донині нагадує у Канаді про те, що вона – колишня колонія Великої Британії:
А єдина державна мова;
Б форма державного правління;
В унітарна форма територіального устрою;
Г надзвичайна залежність економіки від британських капіталовкладень.

7. За номінативним ВВП Бразилія, Мексика, Аргентина випереджають такі країни, як Австрія, Норвегія, Ізраїль, Данія. Чому їх відносять до країн, що розвиваються:
А вони в минулому були колоніями;
Б ВВП на душу населення в них у 4-6 разів нижчий від аналогічного показника розвинутих країн;     
В у них існує значний розрив між прибутками найбагатших та найбідніших верств населення;
Г вони мають вузьку спеціалізацію економіки.

8. Яке твердження правильно характеризує українську діаспору на території Канади:
А українська діаспора в Канаді є найбільшою у світі за чисельністю;
Б українська діаспора в Канаді  - одна з наймолодших;
В українці є найбільшою національною меншиною в Канаді (4% населення);
Г головним регіоном розселення українців в Канаді є степові провінції.

Виберіть три правильні відповіді (одна правильна відповідь – 0,5 бала):
9. Які види господарської діяльності визначають міжнародну спеціалізацію країн, що розвиваються, в Океанії:
1. Видобуток енергоносіїв, переробка нафти, експорт нафтопродуктів.
2. Видобуток руд кольорових металів виплавка та експорт міді, нікелю алюмінію.
3. Заготівля цінних порід деревини; експорт лісоматеріалів, меблів, газетного паперу.
4. Вирощування цукрової тростини, тропічних фруктів, кокосової пальми; експорт копри, цукру, прянощів.
5. Промисел тунця, акул, креветок, омарів, крабів, молюсків, перлин; експорт рибних консервів.
6. Розведення овець, великої рогатої худоби, свиней; експорт вовни, молочних продуктів та м’ясних консервів.
7. Оздоровчий, пригодницький, екзотичний туризм; обслуговування туристів з Нової Зеландії, Австралії, Японії, США.

10. Які характерні риси притаманні для економічного розвитку Бразилії:
1.Постіндустріальна структура економіки.
2. Експорт капіталу і послуг.
3. Великий вплив на економіку ТНК США.
4. Монокультурне сільське господарство.
5. Централізовано керована економіка.
6. Запровадження стратегії імпортозаміщення.
7. Технологічна залежність від розвинених країн.

Встановіть відповідність (одна правильна відповідь – 0, 5 бала):
11. Встановити відповідність між країнами та мінеральними ресурсами:
1. Кам’яне вугілля         А Чилі, Перу
2. Нафта                         Б Бразилія, Канада
3. Мідні руди                   В Венесуела, Мексика
4. Залізні руди                Г Ямайка, Гайана
                                         Д Канада, США
12. Визначте показники ресурсозабезпеченості (3 бали):

Країна    Виробництво електроенергії млрд квт/год    Населення, млн осіб    Квт/год на 1 особу
Канада           663                                                                 35,5    
Бразилія        582                                                                 208,2    
США              4350                                                                326,7