Перевірочна робота №1. Вступ. Розділ І. Національна економіка та світове господарство

Перевірочна робота №1 (Географія, 9 клас)
Вступ. Розділ І. Національна економіка та світове господарство

Виберіть одну правильну відповідь (завдання 1 - 4)
1.Сукупна вартість товарів та послуг, що одержана всіма національними виробниками незалежно від їх розташування:
А) собівартість продукції        Б) ІЛР              В)  ВВП               Г) ВНП

2. Форма суспільної організації виробництва, яка передбачає поєднання на одному підприємстві кількох виробництв:
А) кооперування       Б) комбінування       В) агломерування      Г) концентрація

3. Населений пункт із містами-супутниками, які на обмеженій території утворюють виробничо-територіальне поєднання підприємств:
А) промисловий пункт    Б) промисловий центр      В) промисловий вузол  Г) економічний район

4. Процес спеціалізації країни або регіону на виробництві певної продукції або наданні певних послуг:
А) світовий ринок   Б) міжнародний географічний поділ праці  В) міжнародна спеціалізація    Г) світове господарство

Завдання з вибором трьох правильних відповідей
5. Які види господарської діяльності належать до виробничої сфери?
А) курортне господарство     Б) промисловість     В) будівництво              
Г) апарат управління Д) сільське господарство     Е) освіта і наука      
Є) фінансова діяльність

6. Які регіони світу становлять ядро світового господарства?
А) Європейський Союз     Б) Східна Європа      В) Латинська Америка    
Г) Північна Америка      Д) Північна і Центральна Азія    
Е) Азіатсько-тихоокеанський регіон  Є) Африка

7. Які із зазначених країн належать до «великої двадцятки»?
А) Канада, США    Б) Україна, Молдова    В) Латвія, Естонія    Г) Республіка Корея, Індонезія Д) Лівія, Марокко    Е) Іран, Ірак   Є) Мексика, Аргентина

8. Виберіть ознаки планової економічної системи:
А) монопольне панування державної власності на засоби виробництва
Б) переважає приватна власність на засоби виробництва
В) ціну на товари визначає попит та пропозиція
Г) ціни на товари складаються на основі існуючих традицій
Д) стабільні ціни на товари встановлює держава
Е) розвиток економіки централізовано планується на певний проміжок часу

9. Установіть відповідність між типами високорозвинутих країн та їх назвами:
1. країни «великої сімки»                                А) Австрія, Швейцарія     
2. малі розвинуті країни Європи                     Б) Португалія, Мальта
3. переселенські країни                                  В) Японія, Німеччина
4. країни середнього рівня розвитку              Г) Австралія, Нова Зеландія
                                                                         Д) Китай, Індія

10. Установіть відповідність між типами країн, що розвиваються, та їх назвами:
1. нові індустріальні країни              А) Саудівська Аравія, Іран
2. нафтодобувні країни                    Б) Багами, Мальдіви
3. країни- «дрібні острови»              В) Китай, Індія    
4. найменш розвинуті країни           Г) Сінгапур, Бразилія
                                                          Д) Ефіопія, Афганістан

Ще перевірочні роботи з цієї теми: http://geographer.com.ua/content/tematychne-ocinyuvannya-1-vstup-naciona...