Паливна промисловість

ТЕМА: ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Паливна промисловість — комплекс галузей гірничодобувної промисловості, що займається видобутком і переробкою різних видів паливно-енергетичної сировини.
 

Галузева структура паливної промисловості: газова, буровугільна, кам"яновугільна, нафтова, газова, торфяна, горючесланцева.       
 

Галузь                               Розташування
Газова                               Донецько-Придніпровський, Прикарпатський, Причорноморсько-Кримський басейни
Буровугільна                    Дніпровський басейн
Кам’яновугільна               Донецький, Львівсько-Волинський басейни
Нафтовидобувна              Донецько-Придніпровський, Прикарпатський, Причорноморсько-Кримський басейни
Нафтопереробна              Борислав, Дрогобич, Львів, Одеса, Херсон, Бердянськ, Кременчук, Лисичанськ
Торф’яна                           Полісся