Орієнтовне КТП природознавство 1 клас Гільберг на 2015-2016 н.р. (зі змінами)

Орієнтовне календарно-тематичне планування

Природознавство
1 клас
(68 год., 2 год. на тиждень)

(За підручником Гільберг Т.Г. та ін.)

Програма навчального предмета «Природознавство» розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти і передбачає ознайомлення учнів з основами знань фундаментальних природничих наук, адаптованих до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку.  Базовим поняттям предмета  є  природа як цілісний системний об’єкт, який визначає добір змісту, його розподіл і способи організації навчання.
Основна мета навчального предмета "Природознавство" в початковій школі – сприяти формуванню природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвитку ціннісних ставлень до природи, до самого себе.

 

Повністю скачати календарне планування за посиланням "Скачатти" нижче: