Опале листя: користь чи шкода? (міні-проект з природознавства для 5 класу)

Тема: Опале листя: користь чи шкода? (міні-проект з природознавства для 5 класу)

Володимир Гречишкін, учитель географії Новоайдарського обласного НРЦ, Луганська обл.

Актуальність полягає у вивченні процесу перегнивання опалого листя. У процесі перегнивання органічні речовини, переважно білки, перетворюються на інші органічні, а також неорганічні речовини. Під час перегнивання опалого листя утворюються більш прості речовини. Вони потрапляють у ґрунт, воду, повітря, знову поглинаються рослинами й беруть участь в утворенні нових органічних речовин.Завдяки перегниванню відмерлі рештки організмів не накопичуються, а збагачують перегноєм ґрунт. У природі відбувається безліч хімічних явищ.

Мета: розкрити зміст, систематизувати й поглибити знання про хімічні явища в природі; узагальнити й розширити знання про закономірності, які відбуваються в природі; виховувати емоційно-ціннісне ставлення до збереження навколишнього середовища та соціально-відповідальної поведінки в ньому.
Основні завдання: навчити знаходити необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук та використовувати цю інформацію на уроках з навчальною мстою.
Очікувані результати: учні повинні ознайомитися, узагальнити й поглибити знання про хімічні явища в природі, підготувати творчий звіт і презентацію про користь або шкоду опалого листя в природі.
Дослідження: анкетування учнів, робота з літе¬ратурою, збір інформації, аналіз анкет, робота з ксерокопіями різних джерел інформації та фото¬графіями.

Робота над проектом
І.    Початковий етап
Мета початкового етапу:
•    розділити учнів класу на групи з вивчення теми проекту про опале листя;
•    підібрати в шкільній бібліотеці джерела інформації про хімічні явища в природі;
•    провести анкетування учнів з метою виявлення знань з поданої теми та проаналізувати результат опитування;
•    розробити критерії оцінювання учнів за роботу над проектом.
Дослідження: анкетування учнів, робота з літературою.

 

Повністю скачати міні-проект можна за посиланням "Скачати" нижче: