Олімпіада з географії 8 клас завдання+відповіді (Варіант 2)

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з географії в 2014/2015 н. р. (Київська область)
8 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне завдання – 12 балів, загальна сума – 24 бали)
1.    Назвіть способи зображення географічних об’єктів, процесів і явищ на карті. Наведіть конкретні приклади.
2.    Охарактеризуйте рудні корисні копалини України, обґрунтуйте особливості їх розміщення та взаємозв’язок із тектонічною будовою. На які групи за особливостями використання вони поділяються?

II. Бліц-тур
(дати  короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів – 12)
1.    Яке море у світі найсолоніше? Вкажіть причини найвищої солоності цього моря.
2.    Що таке повітряна маса? Назвіть основні типи повітряних мас.
3.    Поясніть, що є спільного у серединно-океанічних хребтів Індійського, Атлантичного та Тихого океанів.
4.    Поясніть, яка відмінність між материковою і океанічною земною корою.
5.    Назвіть епохи горотворення, починаючи від найдавнішої.
6.    Що таке погода? Назвіть елементи погоди.

III. Практичний тур
(повна відповідь на кожне завдання  – 8 балів, загальна сума – 16 балів)
1. Світанок (поява сонячного диску над горизонтом) в Одесі (46º 30´ пн. ш.; 30°36´ сх. д) настає о 6 год. 40 хв. Визначте початок світанку в містах:
Ужгород (48º 34´ пн. ш.; 22º 18´ сх. д.);
Київ (50º 30´ пн. ш.; 30º 30´ сх. д. );
Харків (50º 00´ пн. ш.; 36º 15´ сх. д.);
Луганськ (48º 32´ пн. ш.; 39º 31´ сх. д.).
2. На контурну карту світу нанесіть і підпишіть географічні об’єкти Землі, про які можна сказати най...:
1.    ...більший півострів.
2.    ...більший острів.
3.    ...довша гірська система.
4.    ...вища гірська вершина світу.
5.    ...довша ріка світу.
6.    ...повноводніша ріка світу.
7.    ...більше озеро світу.
8.    ...глибше озеро світу.

ІV. Тестові завдання
Виконайте тестові завдання 1-15, дотримуючись таких правил: акуратно напишіть номер тестового завдання, а напроти нього через тире – букву однієї, на вашу думку, правильної відповіді на кожне з 15-ти запитань (наприклад, 1 – а; 2 – г  і т.д.) За кожну правильну відповідь нараховується один бал. (Максимальна кількість балів – 15).
1. Укажіть, найвищою точкою якої височини є Бельмак-Могила:
    а) Донецького кряжу;                     б) Приазовської височини;
    в) Придніпровської височини;       г) Середньоросійської височини.

 

Повністю скачати матеріали + відповіді за посиланням "Скачати" нижче:

Захищено авторським правом. Дозволено некомерційне використання. При копіюванні пряме посилання обов'язкове.