Назви ізоліній

Залежно від виду зображуваного на карті явища ізо­лінії мають назви:

ізобари (від грец. маса, вантаж) – лінії однакового тиску;

ізобати (від грец. глибина) – лінії однако­вих глибин, морів, океанів тощо;

ізогіпси (від грец. – висота) – лінії однако­вих висот над рівнем моря;

ізотерми (від грец. – тепло) – лінії однако­вих температур;

ізогеотерми (від грец. – Земля і теп­ло) – лінії однакових температур усередині земної кори;

ізогієти (від грец. – дощ) – лінії однакової кількості атмосферних опадів;

ізогони (від грец. – кут) – лінії однакового магнітного схилення;

ізопори (від грец. – прохід, отвір, свердловина) – лінії однакової річної зміни магнітного схилення;

ізодинами (від грец. – сила) – лінії одна­кової напруги магнітного поля Землі;

ізодеми (від грец. – народ) – лінії однакової густоти населення;

ізохрони (від грєц. – час) – лінії однакових дат або проміжків часу;

ізопаги (від грец. – крига) – лінії однакової тривалості крижаного покриву;

ізотахи (від грец. – швидкість) – лінії одна­кової швидкості течій річок, вітру;

ізоанемони (від грец. – вітер) – лінії одна­кової середньорічної швидкості вітру;

ізовели (від грец. – швидкий) – те саме, що ізоанемони;

ізопектики (від грец. – затверділий, замер­злий) — лінії одночасного замерзання вод;

ізотери (від грец. – літо) – лінії однакової середньої літньої температури повітря;

ізонефи (від грец. – хмара) – лінії однако­вої хмарності на даний момент або за даний період;

ізосейсти (від грец. – приведений у коливання) – лінії однакової сили коливання поверхні Землі під час землетрусів;

ізохазми (від грец. – височінь) – лінії одна­кової повторюваності полярних сяйв;

ізоактиніки (від грец. – промінь) – лінії однакової сонячної радіації;

ізобронти (від грец. – грім) – лінії однакової кількості днів з грозою;

ізофени (від грец. – явище) – лінії одночасного настання або тривалості певного сезонного явища;

ізогаліни (від грец. – соляний) – лінії одна­кової солоності у водоймах;

ізобази (від грец. – основа) – лінії однакових тектонічних піднять (ізоанабази) чи опускань (ізокатобази);

ізоглоси (від грец. – мова) – лінії однакових мовних особливостей населення.