Навчальна програма курсу за вибором "Загальна географія" для 11 класу закладів загальної середньої освіти

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ» ДЛЯ 11 КЛАСУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 11 клас

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
     З 2019 року в шкільній географічній освіті з’явився завершальний курс в 11-му класі «Географічний простір Землі», який не лише узагальнює й систематизує знання за повну середню школу на більш високому освітньому рівні, але й включає цілу низку нових для учнів тем та окремих понять. Усе це сприяє більш якісній підготовці школярів до проходження державної підсумкової атестації в формі ЗНО з географії для здобуття повної загальної середньої освіти. Проте, даний курс достатньо короткий за термінами реалізації: він розрахований лише на 35 годин (1 год на тиждень). Існуючі програми факультативів та спецкурсів з географії не в змозі органічно доповнити курс «Географічний простір Землі», оскільки вони охоплюють лише окремі частини географічної науки й не дають можливості на більш високому науковому та діяльнісному рівнях узагальнити знання з основних курсів шкільної географії.
     Враховуючи існуючі проблеми, пропонуємо як проект оновлений варіант програми з географічного курсу для 11-го класу «Загальна географія». Його обсяг – 35 годин (1 год на тиждень). Він охоплює всі основні напрями шкільної географії та провідних географічних наук й для зручності сприйняття матеріалу учнями чітко синхронізований з обов’язковим курсом «Географічний простір Землі». Тому радимо вивчати ці два курси паралельно протягом усього навчального року.
     Програма курсу «Загальна географія» органічно доповнює обов’язковий одногодинний курс. В редакції 2019 року вона складається зі Вступу та чотирьох розділів: «Картографія», «Фізико-географічні науки та вчення», «Суспільно-географічні науки» та «Економічна географія України». Зміст програми базується на принципах науковості, неперервності й наступ¬ності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації навчального матеріалу відповідно до вікових особливостей учнів. Курс «Загальна географія» розкриває сутність географічної науки в цілому; інтегрує знання про природу, людину та економіку; формує в учнів чіткі уявлення про основні закономірності будови й розвитку географічної оболонки та загальні суспільно-географічні закономірності світу з метою забезпечення сталого розвитку. Курс безпосередньо пов'язаний з попередніми курсами географії 6, 8, 9 та 10 класів.
     Програма курсу «Загальна географія» має практичне спрямування. Вона передбачає виконання 10 практичних робіт, які є органічним доповненням програмних практичних робіт курсу «Географічний простір Землі». Їх виконання та порядок оцінювання вчитель може організувати на свій власний розсуд. Методичні розробки з алгоритмами виконання практичних робіт подані в додатку до методичного посібника: «Практикум з курсу «Географічний простір Землі» з додатком: зошитом для самостійних робіт: 11 клас / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2019. – 36 с.
  

Програму схвалено комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України від 15.07.2019 № 22.1/12-Г-676).

Повністю скачати програму можна у вкладенні нижче: