Навчальна програма курсу за вибором «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ  "ВЕСВІТНЯ СПАДЩИНА ЮНЕСКО"

Автор: Назаренко Тетяна Геннадіївна, завідуюча відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Програма «Схвалена для використання у закладах загальної середньої освіти Лист за № 22.1/12-Г-437 від 27.06.2018 р. предметною комісією з географії та економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

Рецензенти:

Шиліна Наталія Володимирівна, вчитель географії та економіки гімназії № 283 І-Ш ступеня Деснянського району міста Києва, кандидат педагогічних наук;

Іванова   Ірина   Володимирівна,  вчитель-методист   Києво-Могилянського колегіуму міста Києва

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасна тенденція розвитку суспільства полягає в пошуку шляхів соціалізації, гуманізації, зверненні до загальнолюдських цінностей та екологічним пріоритетам. Всі ці віяння поступово знаходять своє відображення у вітчизняному шкільному географічному освіту, яке окрім своїх основоположних цілей і завдань має ще і найпотужніший виховний потенціал, сприяє формуванню почуття патріотизму та екологічної культури. Одним з найважливіших компонентів формування комплексних географічних (країнознавчих) знань є, на наш погляд, унікальні природні об'єкти, що входять до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Найбільш масштабним і глобальним чином ідея збереження унікальних природних і культурних об'єктів відбилася в прийнятті в 1972 р. Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини», яка вже протягом 40 років успішно реалізується міжнародною спільнотою в більшості країн світу, в тому числі і в Україні.

На превеликий жаль, ця надзвичайно актуальна тема необґрунтовано упущена в навчальній програмі з «Географії» в гімназії та ліцеї, а також обійдена авторами практично всіх сучасних шкільних підручників, як у нашій країні, так і за кордоном. А адже саме ці об'єкти можуть стати однією зі складових «візитних карток» багатьох країн і регіонів світу, «каталізатором» отримання цікавої додаткової інформації про них. Саме акцент на вивченні таких об'єктів дозволить посилити пізнавальний інтерес учнів, виступить в ролі додаткового мотиву активізації пізнавальної діяльності учнів. Більше того, через вивчення об'єктів Всесвітньої спадщини бачиться один з шляхів пізнання багатьох країн, яким мало приділено уваги (або взагалі не вивчаються) в основний навчальній програмі.

Повністю скачати програму можна у вкладенні нижче: