Навчальна програма курсу за вибором «Політична географія» для учнів 9-10 класів

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ НАВЧАННЯ В ЛІЦЕЇ
«Політична географія»

Автори:
Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член- кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент НАН України, директор Інститут педагогіки НАПН України;
Назаренко Тетяна Геннадіївна, завідуюча відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН, доктор педагогічних наук; 
Братко (Сорока) Марія Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченко.

Програма «Схвалена для використання у закладах загальної середньої освіти Лист № 22.1/12-Г-435 від 27.06.2018 р. предметною комісією з географії та економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

Рецензенти:
Рихлик Тамара Іванівна, учитель географії та економіки Демидівської ЗОШ І- Ш ступенів Вишгородської районної ради, учитель-методист, заслужений вчитель України;
Шиліна Наталія Володимирівна, вчитель географії та економіки гімназії № 283 І-Ш ступеня Деснянського району міста Києва, кандидат педагогічних наук
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс політичної географії світу покликаний сформувати у свідомості учнів наукові уявлення про просторову організацію політичного життя суспільства і територіальне співвідношення політичних сил на різних ієрархічних рівнях. Знання з політичної географії світу сприяють розвитку світогляду майбутніх кваліфікованих фахівців з міжнародних відносин. Зміст навчальної програми охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є: об’єкт, предмет і методи політичної географії, сутність геополітики; історія розвитку політико-географічних та геополітичних ідей, головні сучасні концепції; етапи формування та сучасний стан політичної карти світу; політико-географічне положення держав, їх територій та кордони; форми правління та державного устрою країн світу, їх адміністративно- територіальний поділ; основні положення електоральної географії та її особливості в країнах світу; географія воєнно-політичних конфліктів в окремих регіонах світу. Окремим завданням є вивчення сучасного політико- географічного положення України, особливостей політико-географічної ситуації в державі та її регіонах, головних геополітичних та політико- географічних концепцій розвитку України. Внаслідок засвоєння змісту навчальної програми учні повинні вміти: аналізувати політико-географічне положення окремої держави; визначати особливості державних кордонів; характеризувати форми правління та державного устрою країн світу; аналізувати політико-географічну ситуацію в окремій країні або регіоні; виявляти географічні особливості сучасних воєнно-політичних конфліктів тощо. Для якісного опанування навчальної програми необхідна ефективна самостійна робота учнів — постійна систематична робота з різноманітними джерелами інформації: енциклопедіями, довідниками, статистичними збірками, науковими статтями, картами, атласами, науково-популярною літературою тощо.

Скачати програму повністю можна у вкладенні нижче: