Навчальна екскурсія "Вода в природі" (5-6 класи)

Навчальна екскурсія «Вода в природі» (5-6 класи)

Мета: поглибити й узагальнити знання учнів про широке розповсюдження води в природі, її види та значення, ознайомити з природними водоймами місцевості, їхніми особливостями, значенням у житті людини; формувати вміння бачити та встановлювати залежність між компонентами природи; продовжити виховання в учнів розуміння необхідності бережливого ставлення до природи, до всіх її компонентів.

Обладнання: блокноти для нотаток, олівці, клей, картон, рулетка, картки із завданнями.
ХІД ЕКСКУРСІЇ
I. Організаційний етап
Інструкція з правил поведінки в природі
• Не топчи, не зривай рослин. Кожний зелений листочок, кожна травинка виділяє в повітря кисень. Ним ми з вами дихаємо, без нього нема життя.
• Щоб знищити молоде дерево, потрібні хвилини, а щоб виростити — роки.
• Рана на рослині — рана на живому.
• Неїстівні гриби — отруйні для людини, для лісових мешканців — ліки й харч. Не знищуй неїстівних грибів.
• Найчистіша і найсмачніша вода — джерельна. Охороняй чистоту джерел!
• Не руйнуй мурашників.
• Не галасуй! Ти злякаєш пташку, вона покине гніздо. Не руйнуй пташиних гнізд! Краще послухай голоси природи!
• Не залишай у лісі багаття та сміття. Це може призвести до поранення тварин.
II. Етап підготовки учнів до активних і усвідомлених дій
1. Дидактична гра на місцевості «Природа очима художника»
Мета: ввести поняття «краєвид» («ландшафт»), пробудити позитивні емоції під час навчання, чутливість до природних об'єктів, формувати позитивне світосприйняття.
Опис гри
1. Поділити клас на декілька груп.
2. Запропонувати їм знайти цікаве місце з двома-трьома особливими рисами (цікаво розташовані рослини або оригінальний краєвид...) і замалювати його (15-20 хвилин).
3. Зібравши клас, запропонувати групам обмінятися малюнками та якнайточніше віднайти за їх допомогою замальовані місця.
2. Дидактична гра «Палітра художника»
Мета: формувати нові враження й емоції від спілкування з природою, привернути увагу до окремих
об'єктів
Опис гри
1. Роздати картонні палітри й попросити стати дітей у коло.
2. На кожній палітрі промастити місця для фарб клею чи олівцем і попросити дітей, щоб почали шукати «кольори природи» — шматочки листя, трави, пелюстки квітів. Знайдені об'єкти приклеюють на палітру
3. За 10 хвилин знову зібрати дітей у коло. Запитати, чи вдалося їм виконати завдання. Яких кольорів бракує?
III. Етап актуалізації опорних знань та вмінь
Дидактична гра «Що це таке?»
Мета: актуалізувати знання з теми «Роль води в природі. Кругообіг води».
Опис гри
1. Поділити клас на групи.
2. Роздати картки із завданнями.
3. Кожна група показує явище чи властивість води пантомімою.
Картки із завданнями
1. Перехід води з твердого в рідкий стан та з рідкого в газоподібний.
2. Показ течії річки та руйнування її берегів.
3. Утворення підземними водами печер.
4. Розчинення водою солі, цукру.
Учитель. Ми з вами згадали властивості води, показуючи їх пантомімою без слів. А тепер давайте ще раз назвемо їх чітко.
• Вода в природі перебуває у трьох станах.
• Вода змінює свій стан при зміні температури.
• Вода здійснює кругообіг.
• Вода є розчинником.
• Вода виконує у природі руйнівну та творчу роботу.
Завдання 2
Уявіть себе детективами. Вам відомі прикмети злодія, який за один тиждень зруйнував ціле село, що було побудоване вздовж річки. Дайте опис цього злодія. У яких злочинах ви можете його звинуватити ще?
Завдання № З
Уявіть себе адвокатами. Які аргументи ви наведете, щоб захистити Воду?
Учитель. Зараз ми згадали, яку роль виконує вода у природі. Зробимо висновок.
Земля — це по суті планета води, адже 2/3 земної поверхні займає вода. Експедиція Фернана Магеллана, який вперше здійснив навколосвітнє плавання, довела, що Земля — куля, значна частина якої вкрита водою.
Вчені довго сперечалися, звідки взялася вода, і досі не прийшли до єдиного висновку. Одна з теорій — це космічне походження. Пізані, італійський хімік, виявив, що в метеориті міститься вода — тому й космічну теорію походження води признано найвірогіднішою.
Хто знає хімічну формулу води?
IV. Етап застосування набутих умінь та знань на практиці
Дидактична гра «Вивчаємо річку»
Мета: закріпити теоретичні знання при виконанні практичних завдань.
Опис гри
Кожна група отримує завдання (А, Б, В, Г). Завдання Д отримують усі групи (відповідь на нього обговорюється і рішення приймається всім класом).
А. Описати рельєф, по якому протікає річка, характер її берегів (круті, похилі). Визначити лівий та правий берег.
Б. Визначити напрям течії річки, особливості течії (бурхлива, швидка, повільна), особливості будови русла річки (пряме, звивисте).
В. Визначити її глибину (можна виміряти з мосту за допомогою тонкої палі з відповідними позначками, або за допомогою шнура з вантажем; зазвичай робиться кілька промірів на різній відстані від берега. Знайти середній арифметичний показник.)
Г. Оглянути місцевість ріки, поверхню її води. Життя яких рослин і тварин пов'язане з рікою?
Д. Як місцеві мешканці використовують річку? Як змінилася річка під впливом господарської діяльності людини? Що може зробити кожний із нас для захисту своєї річки від нерозумної поведінки людини?
V. Етап рефлексії
Підсумкова гра «Вірш хайку»
Мета: оцінити здобутий досвід, поділитися враженнями з іншими учасниками.
1. Обирається спокійне красиве місце в природі з багатим краєвидом.
2. Запропонувати зручно сісти та написати японського вірша хайку.
• Напиши вірш про те, що ти бачиш.
• Опиши, що ти бачиш перед собою.
• Опиши почуття, які пробуджує в тебе цей краєвид.
• А тепер повернися до написаного, підкреслюючи ключові слова, щоб отримати 17 складів. Далі згрупуй їх таким чином, щоб отримати 5 складів у першому рядку, сім — у другому, п'ять — у третьому.

Наприклад.
Сонце пригріло,
Долина зеленіє.
Мені радісно.

 

Джерело: http://geo-teacher.net.ua/