Міні-проект "Визначні вчені-натуралісти" (5 клас)

Міні–проект «Визначні вчені-натуралісти»

 Учасники проекту: учні 5-го класу (кількість учнів), учитель природознавства – ПІБ

База реалізації проекту: повна назва школи

Обґрунтування вибору проекту: ознайомлення учнів із визначними вченими-натуралістами. Формування в учнів початкових навичок пошукової діяльності. Виховання бережного ставлення до природи, праці інших людей.

Мета і завдання: підібрати цікавий матеріал про відомих вчених-природодослідників; формувати в учнів початкові навички дослідницької роботи; розвивати зв’язне мовлення школярів, уміння виступати перед аудиторією; розвивати  навички роботи з технічними засобами, джерелами інформації; прищеплювати любов до природи.

Характеристика проекту:

за характером діяльності – інформаційно-дослідницький, практичний;

за змістом – міжпредметний (фізика, хімія,біологія,географія);

за кількістю учасників – колективний;

за тривалістю – міні-проект;

за ступенем самостійності – частково-пошуковий.        

Прогнозований результат: доповіді учнів, оформлення презентації, проведення уроку «Видатні природодослідники».

План роботи над проектом

1.    Обговорення з учнями мети і завдань проекту, форми захисту.

2.    Розподіл завдань між учнями класу, інструктаж з виконання роботи.

3.    Ознайомлення з довідковою та художньою літературою, необхідною для виконання роботи.

4.    Пошукова діяльність учнів.

5.    Захист виконаних робіт, оформлення презентацій з теми.

6.    Проведення уроку  «Видатні природодослідники».

Учительська презентація та готові презентації для показу учням.

Визначні вчені-натуралісти (міні-проект з природознавства для 5 класу): http://geographer.com.ua/content/vyznachni-vcheni-naturalisty-mini-proek...

Академік С. Рудницький: http://geographer.com.ua/content/akademik-stepan-rudnickiy

Академік В.І. Вернадський: http://geographer.com.ua/content/vernadskiy-volodimir-ivanovich

Український географ П.А. Тутковський: http://geographer.com.ua/content/tutkovskyy-pavlo-appolonovych-ukrayinsk...

Вчені-натуралісти (історія розвитку біологічної науки) Міні-проект: http://geographer.com.ua/content/vcheni-naturalisty-istoriya-rozvytku-bi...

Тут інформація про видатних вчених-географів: http://geographer.com.ua/content/vidatni-vcheni-geografi

Тут інформація про видатних учених-біологів України: http://geographer.com.ua/content/vydatni-ucheni-biology-ukrayiny

Всі інші міні-проекти можна переглянути за посиланням: http://geographer.com.ua/content/mini-proekti-z-prirodoznavstva