Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в 2015/2016 н.р.

Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Додаток

до листа Міністерства

освіти і науки України

від   26.06.  2015 р. №  1/9-305

 

Українська мова

У 2015-2016 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

у 5-7 класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

У 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів - за програмою: Українська мова. 5-12 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

Програми розміщені на офіційному сайті МОН: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/...

У 10-11 класах - за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021. Офіційний  веб-cайт Міністерства освіти і науки України за таким покликанням: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/....

Звертаємо  увагу на зміни, внесені в програму для 5-9 класів.

З огляду на те, що в цій програмі основними є  дві змістові лінії (мовленнєва й мовна), що визначають безпосередній предмет навчання та  його структуру, супроводжуються державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів,а дві інші (соціокультурна й діяльнісна (стратегічна) є засобом  досягнення основної освітньої мети навчання української мови в основній школі, то розвантаження зазнали саме дві  перші  змістові лінії.

Зокрема,  у    мовленнєвій змістовій лінії  програми  спрощено висвітлення   мовленнєвознавчих понять відповідно до вікових особливостей учнів;  уточнено  види творчих робіт щодо поділу їх на усні й письмові форми виконання учнями; спрощено види переказів, творів  і зменшено  кількість їх із метою розвантаження й  вивільнення часу для роботи над удосконаленням власних письмових висловлень;  внесено відповідні  зміни до державних вимог  до рівня мовленнєвої компетентності  учнів основної школи.

У мовній змістовій лінії спрощено, а також вилучено теми, які, по-перше, не  є істотними в забезпеченні належного рівня комунікативної компетентності, по-друге, не мають практичного застосування у власному усному й писемному мовленні школярів. Відповідно узгоджено зміст державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів  із розвантаженим  змістом навчального матеріалу.

Повністю скачати матеріали за посиланням "Скачати" нижче: