Методичні рекомендації про викладання української літератури в 2016/2017 н.р.

Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від 17.08.2016р. № 1/9-437

Українська література (2016/2017 н. р.)

Вивчення української літератури в 5-8 класах здійснюватиметься за навчальною програмою (зі змінами, затвердженими наказами  Міністерства  від 04.08.2014 № 895, від 29.05.2015 № 585 ): Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013.
У 9 класах – за програмою: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом  Міністерства  від   29.05.2015 № 585).
Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими  наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту.  Рівень стандарту та академічний рівні затверджені наказом  Міністерства  від  14.07.   2016 № 826).
Програми розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy....
  Науково - методичною радою з питань освіти МОН  протягом 2015-2016 навчального року схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах навчальні програми курсів за вибором та факультативів з української літератури:
 «Поетика», 5-6 класи (автор О.Колінченко );
 «Казка як епічний жанр», 5-7 класи (автори Є.Квітень, А.Ткач );
 «Література рідного краю», 5-11 класи (укладачі П.Ходанич,  Л.Ходанич,  Т.Гнаткович );
 «Літературне краєзнавство», 5-11 класи (автори  А.Ткач, Я.Пінтяк );
 «Звичаї та обряди українського народу в контексті художньої літератури», 8 (9) класи (автори А.Ткач, Н. Клим );
 «Слов’янська міфологія у творчому доробку українського письменства», 8-11 класи (укладач К.Богачук );
 «Українознавство», 9 клас (автор І.Головай );
 «Основи зорової (візуальної) поезії», 9-11 класи (автор  О.Колінченко) ;
    «Українська література. 5-11 класи»  (укладачі  О.Береш, Т.Гнаткович, О.Ківеждій, Н.  Ребрик,  М.Шкурда ).
 «Сучасне франкознавство», 10-11 класи (укладач Н.Бондаренко).

Повністю скачати методичні рекомендації за посиланням "Скачати" нижче: