Методичні рекомендації про викладання географії в 2017/2018 н.р.

Шкільна географічна освіта у 2017/2018 навчальному році

У 2017/2018навчальному році у 6-9-их класах навчальний предмет «Географія» буде вивчатись за навчальною програмою, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, та оновлена відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.), завдань реформування школи у зв’язку із впровадженням компетентнісного підходу.
Удосконалена навчальна програма затверджена наказом МОН України від 07.06. 2017 № 804 .
До навчальної програми внесені зміни, пов’язані з навчанням учнів використовувати знання і вміння, отримані в процесі навчання, для вирішення повсякденних проблем і життєвих ситуацій, забезпечення успішної самореалізації в соціумі, облаштування особистого життя, формуванням в учнів потреби у неперервній освіті. Тому зміст навчального матеріалу з географії визначено з огляду на потреби особистості у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності. Програма спрямована на формування предметних і ключових компетентностей, що робить зміст освіти прикладним.
Основні зміни у навчальній програмі визначені у Пояснювальній записці і спрямовані на реалізацію компетентністного потенціалу предмета, корекції мети і основних завдань шкільної географії, особливостей реалізації наскрізних тем засобами географії. Відповідно оновлено структуру і зміст навчальної програми.

Повністю скачати методичні рекомендації за посиланням "Скачати" нижче: