Країни Азії і Північної Америки (2 варіанти)

Контрольна робота з географії. 10 клас

Країни Азії і Північної Америки

І варіант

1. Який тип держав переважає в Азії за рівнем економічного розвитку:

а) розвинуті країни;     б) країни з перехідною економікою;     в) країни, що розвиваються.

2. Яка з названих держав є абсолютною монархією: 

а) Саудівська Аравія;    б) Індія;     в) Японія.

3. Визначте чинник, який сприяв швидким темпам зростання економіки Японії:

а) зміна форми правління з монархічної на республіканську;

б) наявність значних покладів мінеральної сировини;

в) надходження після ІІ світової війни значних інвестицій із країн Європи;

г) використання висококваліфікованої робочої сили та нових технологій. 

4. Більшість азіатських країн мають рівень урбанізації:

а) низький;    б) середній;    в) високий.

5. За збором яких сільськогосподарських культур США є визнаним лідером у світі?

а) цукрові буряки, цукрова тростина;          б) кукурудза, соя;

в) соняшник, бавовник;                                 г) пшениця, рис.

6. Основними експортними товарами країн Південно-Східної Азії є:

а) чорні метали; б) мінеральна сировина; в) побутова техніка; г) мінеральні добрива.

7. Які основні статті експорту Канади?

а) ліс, мінеральна сировина, пшениця;    б) хімікати, будівельні матеріали, електроенергія;

в) чай, фрукти, вовна;                                г) риба, тканини, одяг. 

  8.   Установіть відповідність між країнами та типами їх соціально-економічного розвитку:

1. Казахстан                                      А країни перехідної економіки

2. Сінгапур                                        Б країни централізовано керованої економіки

3. Непал                                             В нові індустріальні країни

4. Саудівська Аравія                         Г найбільш відсталі країни

                                                            Д нафтодобувні

                                              

Виберіть три правильні відповіді із семи:

9.Оберіть релігії, які характерні для Китаю

 1. конфуціанство     2. синтоїзм     3. буддизм     4. даосизм      5. індуїзм    6. іудаїзм    7. протестантизм

10. Визначте правильні твердження щодо населення країн Північної Америки:

 1. Густота населення в США становить 3 особи/км²
 2. Дуже поширений процес субурбанізації: 40% американців живе в передмістях
 3. Мегаполіс «БосВаш» має іншу назву – Приозерний
 4. Густота населення в Канаді становить 3 особи/км²
 5. Частка фермерського населення у США становить 2 %, у Канаді – 4 %
 6. Американці європейського походження становлять 90 % населення країни
 7. Для США характерний ІІ тип відтворення населення

 

ІІІ – IV рівень

11. Складіть таблицю «Країни Північної Америки та їх природні багатства».

12.Охарактеризуйте особливості зовнішньоекономічних зв’язків Японії.

 

 

Контрольна робота з географії. 10 клас

Країни Азії і Північної Америки

ІІ варіант

1. Укажіть чинник, який визначає відсталість господарської структури Індії:

а) основна галузь виробництва сільське господарство;

б) відсутність сучасних галузей промисловості, переважання кустарного виробництва;

в) основна частка у ВВП припадає на видобувну промисловість;

г) переважання державної та колективної власності.

2. Як поділяється Японія в  адміністративному відношенні:

а) на округи;     б) на штати;     в) на провінції;     г) на префектури.

3. Яка політична організація об’єднує більшість країн Азії, що розвиваються:

а) ЛАД;      б) Рух неприєднання;      в) НАТО.

4. Яка з названих країн є федеративною:

а) Індія;    б) Японія;     в) Китай;     г) Південна Корея.

5. Головними галузями спеціалізації більшості країн Азії є:

а) добувна промисловість;                     б) обробна промисловість;

в) банківська та торговельна справа;    г) сільське господарство.

6. Вкажіть назву регіональної організації, яка об’єднує країни Північної Америки:

а) АТЕС       б) НАФТА      в) ОАД       г) ОАЄ

7. Оберіть правильну характеристику особливостей населення США:

а) дуже високий показник середньої густоти населення

б) характерний другий тип відтворення населення

в) більшість віруючих у країні – християни-протестанти

г) це однонаціональна країна

8. Установіть відповідність між країнами та типами їх соціально-економічного розвитку:

1. США, Канада                                     А країни «великої сімки»

2. Аргентина, Бразилія, Мексика         Б країни централізовано керованої економіки

3. Куба                                                     В нові індустріальні країни

4. Гайана                                                 Г найбільш відсталі країни

                                                                 Д країни з перехідною економікою

Виберіть три правильні відповіді із семи:

9. Виберіть правильні твердження щодо господарства країн Північної Америки:

 1. Перше місце у світі за виробництвом газетного паперу належить Канаді
 2. ½ світового збору кукурудзи належить США
 3. Головна продовольча культура США – кукурудза
 4. Перше місце за пасажироперевезенням у США належить автомобільному і залізничному транспорту
 5. Атомні електростанції Канади виробляють 50% електроенергії
 6. У США переважають теплові електростанції
 7. Основна частка електроенергії виробляється на АЕС

10. Виберіть причини «економічного дива», яке здійснила Японія у 50-60-х роках ХХ ст.:

 1. потужна ресурсна база                                             2. порівняно дешева робоча сила

        3.незначні інвестиції в наукові дослідження               4. значні військові витрати

5.запровадження новітніх технологій виробництва   6. приплив іноземного капіталу

 7.здійснення політики економічної ізоляції

 

ІІІ – IV рівень

 1. Складіть таблицю «Країни Азії (Китай, Японія, Індія) та їх природні багатства».
 2. Охарактеризуйте особливості зовнішньоекономічних зв’язків Канади.