Контрольна робота за І семестр (ІІ варіант)

Контрольна робота за І семестр (11 клас)

ІІ варіант

І рівень
Виберіть із запропонованих відповідей 1 правильну
1. Визначте, як називається злиття гамет:
а) копуляція,
б) поліембріонія,
в) партеногенез,
г) кон’югація

2. Як називається схрещування особин, які розрізняються станами двох ознак:
А) моногибридним;
Б) дигибридним;
В) спорідненим;
Г) полігібридним

3. Зазначте покоління гібридів, у якому найповніше проявляється гетерозис:
А) перше.
Б) друге,
В) третє,
Г) восьме

4. Укажіть групи рослин, яким притаманне подвійне запліднення:
А) мохоподібні,
Б) папоротеподібні,
В) голонасінні,
Г) покритонасінні

5. Визначте, як називають нащадків однієї клітини:
А) породою,
Б) сортом,
В) штамом,
Г) генофондом

6. Укажіть стадію зародкового розвитку, на якій формується нервова трубка:
А) дроблення,
Б) нейрула,
В) бластула,
Г) гаструла.

ІІ рівень
Закінчити речення:
Ембріональна індукція – це…
Гетерозис – це…
Мінливість – це…

ІІІ рівень
Встановити відповідність:
Типи схрещування  -  Варіанти розщеплення за фенотипом
А. АА х аа   1.  1:1
Б. Аа х аа    2. 1:2: 1
В. Аа х Аа    3. Розщеплення не спостерігається
                    4. 3:1

Види мутагенів  -  Приклади
А. хімічні      1. ультрафіолетові промені
Б. фізичні      2. мобільні групи нуклеотидів, здатні переміщуватися у межі хромосоми
В. біологічні   3. віруси
                     4.іприт

Зародкові листки  -  Органи та структури
А. ектодерма  1. печінка
Б. ентодерма  2. серцевий м’яз
В. мезодерма  3. нервова трубка

ІV рівень
Що спільного і відмінного між вегетативним та іншими способами нестатевого розмноження?
Який зв’язок між процесами гістогенезу і органогенезу?

Автор:
Родікова Ірина Юхимівна, вчитель вищої категорії ЗШ І-ІІІ ст. №1 м. Гайворона