Контрольна робота за І семестр (ІІ варіант)

Контрольна робота з біології за І семестр (8 клас)

ІІ варіант

І рівень
Виберіть правильне твердження
1.  До органел клітин належать:
А) цитоплазма,
Б) епітелій,
В) нейрон.

2. Який спосіб нестатевого розмноження характерний для губок:
А) поділ навпіл,
Б) брунькування,
В) спороутворення.

3. Укажіть, які тварини не паразитують в організмі людини:
А) біла планарія,
Б) аскарида,
В) гострик.

4  Скільки ходильних ніг у павуків:
А) 10,
Б) 8,
В) 6.

5. До найпростіших належить:
А) амеба звичайна,
Б) губка,
В) гідра.

6. Тіло членистоногих вкрите:
А) хітином,
Б) целюлозою,
В) шкіркою.

ІІ рівень
Закінчити речення:
Циста це …
Гермофродити – це-…
Паразити це…

ІІІ рівень
Впишіть у речення пропущені слова
Тіло річкового рака включає 3 відділи…  
Голова і груди зростаються в …
Усі ракоподібні дихають…

Установіть відповідність
Тканини  -  Особливості будови і функцій
А. епітеліальна     1. утворює головний і спинний мозок
Б. сполучна          2. сполучної речовини дуже мало
В. м’язова            3. клітини здатні до скорочення
Г. нервова           4. тканина виконує захисну функцію
                           5. утворює кров

Тварини  -  Ознаки
А. одноклітинні     1. клітини поєднані цитоплазматичними міситками
Б. колоніальні       2. губки
В. багатоклітинні   3. клітини недиференційовані
Г. амеба                4. окрема клітина існувати не може

ІV рівень
Як запобігти зараженню ціп’яком?
Чим небезпечні деякі павуки та кліщі для людини?

Автор:
Родікова Ірина Юхимівна, вчитель вищої категорії ЗШ І-ІІІ ступенів №1 м. Гайворон