Контрольна робота за І семестр (І варіант)

Контрольна робота за І семестр (11 клас)

І варіант

І рівень
Виберіть із запропонованих відповідей 1 правильну
1. Укажіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз:
А) розмноження;
Б) росту;
В) дозрівання;
Г) формування

2. Як називається схрещування особин, які розрізняються станами двох ознак:
А) моногибридним;
Б) дигибридним;
В) спорідненим;
Г) полігібридним.

3. Укажіть клітини, в яких можуть виникати мутації:
А) лише статеві,
Б) лише нестатеві,
В) будь – які

4. Вкажіть форму штучного добору, яку найчастіше застосовують у селекції тварин:
А) масовий,
Б) розриваючий
В) стабілізуючий,
Г) індивідуальний.

5. Вкажіть мінливість, яку відносять до спадкової:
А) модифікаційна,
Б) вікова,
В) мутаційна,
Г) сезонна.

6. Як називається ріст особини протягом усього житя:
А) обмежений,
Б) необмежений,
В) періодичний,
Г) регенерація.

ІІ рівень
Закінчити речення:
Спадковість - це …
Схрещування – це…
Модифікаційна мінливість – це…

ІІІ рівень
Встановити відповідність:
Способи розмноження  -  Механізми
А. Власне нестатеве розмноження      1. Обмін спадковою інформацією в інфузорій
Б. Вегетативне розмноження               2. Розмноження виводковими бруньками
В. Партеногенез.                                 3. Розвиток з незаплідненої яйцеклітини
Г. Кон’югація                                       4. Множинний поділ
                                                           5. Оогамія

Тип схрещування  -  Варіанти розщеплення за генотипом
А. АА х аа                1. 1:1
Б. Аа х Аа                2. 3:1
В. Аа х аа                3. 1:2:1
                               4. Розщеплення не спостерігають

Форми штучного добору  -  Ознаки
А. масовий        1. Обирають окремі особини за наслідками вивчення фенотипу та генотипу; застосовують у селекції рослин і тварин
Б. індивідуальний  2. Обирають групу особин за наслідками вивчення фенотипу та генотипу; застосовують у селекції рослин і тварин

ІV рівень
Який існує зв’язок між вегетативним розмноженням та регенерацією? Відповідь обґрунтуйте.
Чому центри стародавнього землеробства і походження культурних рослин зазвичай знаходяться у гірській місцевості?

Автор:
Родікова Ірина Юхимівна, вчитель вищої категорії ЗШ І-ІІІ ст. №1 м. Гайворона