Контрольна робота за І семестр (І варіант)

Контрольна робота з біології за І семестр (8 клас)
І варіант

І рівень
Виберіть правильне твердження
1. Гетеротрофи – це організми, які живляться:
А) неорганічними речовинами;
Б) органічними речовинами;
В) готовими органічними речовинами;
Г) за рахунок фотосинтезу.

2. Найнижчою систематичною одиницею тварин є:
А) відділ;
Б) родина;
В) рід;
Г) вид

3. Тваринаклітина не містить:
А) ядра;
Б) мітохондрій;
В) пластид;
Г) лізосоми

4. Вкажіть, до яких тварин за характером живлення належить гідра
А) коменсалів;
Б) паразитів;
В) хижаків;
Г) сапрофітів.

5. Тварини, що мають двобічну симетрію;
А) активно рухаються;
Б) прикріплені до одного місця, або повільно рухаються;
В) через їхнє тіло можна провести багато площин симетрії;
Г) через їхнє тіло можна провести одну площину симетрії;

6. Вкажіть, за якою ознакою дощового черв’яка зараховують до типу кільчасті черви:
А) від здатності звиватися у кільця;
Б) від того, що його тіло поділене на кільця;
В) від того, що на перерізі має округлу форму;
Г) від того, що його нори у грунті мають круглу форму.

ІІ рівень
Закінчити речення:
1. Тіло річкового рака вкрите…
2. Органи виділення ракоподібних …
3. Відбувається травлення поза організмом у …

ІІІ рівень
Впишіть у речення пропущені слова
Тіло павукоподібних вкрите…  
Тіло складається з …
Органи захоплення і убивання здобичі…
Дихають павуки…

Установіть відповідність
Терміни - Визначення
А. несправжні ніжки          1. сукупність живих істот, що живуть у товщі води і переносяться її течією
Б. планктон                       2. непостійні вирости цитоплазми, що утворює тіло найпростіших
В. скоротливі вакуолі         3. органели, що виконують функцію виділення

Типи - Черви
А. плоскі черви    Б. круглі черви       В. кільчасті черви                 
Біла планарія, печінковий сисун, коловертка, гострик, медична п’явка, палоло

ІV рівень
1. Які пристосування до паразитичного способу життя мають сисуни
2. Яка роль ракоподібних у природі і житті людини

Автор:
Родікова Ірина Юхимівна, вчитель вищої категорії ЗШ І-ІІІ ступенів №1 м. Гайворон