Контрольна робота за І семестр (2 варіанти)

Пропонуємо два варіанти підсумкової контрольної роботи.за І семестр.

Є завдання на контурній карті і самі фрагменти карт.

 

Контрольна робота за І семестр (6 клас)

І варіант

1. Учений, який дав назву науці географія:

а) Аристотель; б) Ератосфен; в) Піфагор.

2. Який народ уявляв Землю у формі диска на спинах слонів?

а) греки; б) єгиптяни; в) індуси.

3. Представники якого народу обпливли Африку в VI ст. до н.е.?

а) греки; б) єгиптяни; в) фінікійці.

4. Створив перший збережений глобус:

а) Бегайм;  б) Меркатор;   в) Птолемей.

5. Прилад для визначення сторін горизонту:

а) годинник;  б) термометр;  в) компас.

6. Яку цінність мала подорож Марка Поло

а)_______________

б)_______________

в)________________

7. Робота з картою:

а) які океани позначені цифрами 1,2,3,4?

б) які материки позначені цифрами  5,6,7,8,9?

в) які океани омивають материк Євразію?

8. Дати визначення термінам:

а) меридіан;

б) географічна карта.

9. Робота з картою.

Які материки розташовані повністю в Північній півкулі?

10. Знайдіть відповідність між складовими першої та другої колонок.

         І                                                                    ІІ

1. Ядро                                                       А. 4000-5000ºС                  Д. 3500км

2. Мантія                                                    Б. Твердий шар                 Е. до 80 км  

3. Земна кора                                             В. В´язкий шар                  Ж. 83%об’ємуЗемлі             

4. Астеносфера                                          Г. 150-200км   

11. Назвіть умови утворення магматичних та метаморфічних гірських порід.

12. Намалювати схему будови земної кори материкового типу.

 

 

Контрольна робота за І семестр (6 клас)

ІІ варіант

1. Першим європейцем,який здійснив подорож до Китаю,був

а) Марко Поло; б) Ібн Бутута; в) Ератосфен.

2. На складання карт у середньовіччя значний вплив мала:

а) географія; б) торгівля; в) релігія.

3. Найдавнішу карту створив :

а) Ератосфен;  б) Птолемей;   в) Піфагор.

4. Здійснив першу навколосвітню подорож:

а) Ф.Магеллан;  б) М.Поло;  в) Ф.Дрейк.

5. Яку сторону горизонту зображує,як правило ,лівий край плану місцевості?

а) Захід;  б) схід;  в) північ.

6. Наведіть докази кулястості Землі

а)_______________

б)______________

в)______________

7. Робота з картою:

а) які материки позначені цифрами 1,2,3,4,5,

б) які океани позначені цифрами 6,7,8,9,

в) який материк та океан перетинають усі меридіани?  

 8. Дати визначення термінам:

а) географічні координати;

б) план місцевості.

9. Робота з картою.

Які материки розташовані в північній півкулі?

10.Знайдіть відповідність між складовими першої та другої колонок:

                 І колонка                                                          ІІ колонка

1. Ядро                                                 А. 83%об’єму Землі                    Д. Твердий шар

2. Мантія                                              Б. В’язкий шар                            Ж. 4000-5000ºС    

3. Земна кора                                       В. Потужність до 80 км.

4. Астеносфера                                    Г. Глибина 150- 200 км 

11. Назвати умови утворення осадових гірських порід:

а) уламкових; б) органічних; в) хімічних.

12.Намалювати схему будови земної кори океанічного типу.

 

Цю контрольну роботу з фрагментами контурних карт можна скачати за посиланням: