Контрольна робота з української літератури (11 клас) "Творчiсть Б.-І.Антонича, О.Турянського, Є.Маланюка, У.Самчука".

Контрольна робота з української літератури (11 клас) (профільний рівень)
Творчiсть Б.-І.Антонича, О.Турянського, Є.Маланюка, У.Самчука

І рiвень (6 завдань по 0,5 бала)    
Виберiть варiант вiдповiдi:
1. «Стiл ясеновий, на столi
Слов’янський дзбан, у дзбанi сонце.
Ти поклоняйся лиш землi,
Землi стобарвнiй, наче сон цей!» – рядки з поезiї Б.-І.Антонича
а) «Автопортрет»;    б) «Дороги»;     в) «Зелена Євангелiя».

2. «Книга Лева», «Ротацiї», «Велика гармонiя» – збiрки
а) О.Ольжича;      б) Б.-І.Антонича;     в) Є.Маланюка.

3. Роман, в основу сюжету якого покладено iсторiю суспiльних або родинних подiй, змальованих у їх часовiй послiдовностi, – це
а) роман-епопея;         б) роман у новелах;        в) роман-хронiка.

4. Вірш, що належить Б.-І. Антоничу,— це:
а) «Під чужим небом»; б) «Вишні»; в) «Київ – традиція»; г)«Пам’яті тридцяти».

5. Вірш, що належить Є. Маланюку,— це:
а) «Арфами, арфами…»; б)«Солодкий світ!..»; в) «Під чужим небом»; г) «Для вас, історики майбутні…».

6. Ю. Липа, О. Теліга, Ю. Клен, О. Лятуринська, Ю. Дараган, О. Ольжич — це:
а) поети Західної України (до 1939 р.);
б) поети «Празької школи»;
в) представники еміграційної прози;
г) представники української історичної прози за кордоном

7. «Поза межами болю» О.Турянського має присвяту:
А) цвітові яблуні     б) моїй матері    в) моїм вірним друзям   г) моїй дружині й моєму синові

8. Сліпий скрипаль у творі «Поза межами болю» має прізвище:
А) Штранцінгер  б) Сабо    в) Пшилуський   г) Добровольський

9. За жанром твір «Поза межами болю» є:
А) роман-епопея   б) драма-феєрія   в) повість-поема  г) кіноповість

10. Установіть послідовність подій у романі У. Самчука «Марія»:
а) Корній повертається з військової служби   б) Гнат Кухарчук одружується з Марією     в) Марія помирає від голоду    г) Марія йде в найми до Мартина Заруби

11. Учасником якого мистецького угрупування був Улас Самчук:
а) МУР   б) ВАПЛІТЕ   в) МАРС   г) ВУСПП

12. Які історичні події покладено в основу роману У. Самчука «Марія»:
а) Друга світова війна                    б) голодомор в Україні 1932-1933 р.р.
в) революційні події 1905 року    в) голодомор в Україні 1946-1947 р.р.

ІІ рівень Закiнчiть речення
1. У поезiї Б.-І.Антонича «Рiздво» у долонi Марiї, яка тiльки здогадується про випробування Свого Сина, опиняється …
2. Стилет i стилос в однойменнiй поезiї Є.Маланюка – зброя й перо, сила i краса, що, злившись в єдиний образ, символiзують …
3. Роман У.Самчука «Марiя» порушує такі проблеми: …

ІІІ рiвень (2 завдання по 1,5 бала)
Дайте вiдповiдi на запитання
1. Процитуйте рядки Т. Шевченка, з якими «споріднена» поезiя «Вишнi» Б.-І. Антонича.
2. У чому полягає актуальнiсть статтi У.Самчука «Нарiд чи чернь»?

ІV рiвень (1 завдання – 3 бали)
Напишiть невеликий твiр на тему: Загальнолюдськi мотиви та гуманiстичнi цiнностi в повiстi Осипа Турянського «Поза межами болю».