Контрольна робота з української літератури (11 клас) "Поезія 1920-1930-х років ХХ ст."

Контрольна робота з української літератури (11 клас, профільний рівень)
Поезія 1920-1930-х років ХХ ст.

Варіант 1

1. «Гей, ви зорі ясні!..Тихий місяцю мій! Де ви бачили більше кохання?»-вигукує ліричний герой твору
А) П. Тичини;    
Б) В.Сосюри;    
В) Є.Плужника;
Г) М.Рильського.
2. Першою збіркою П.Тичини є:
А) «Осінні зорі»;  
Б) «Сонячні кларнети»;
В) «Замість сонетів і октав»;
Г) «Чернігів».
3. М.Драй-Хмара назвав неокласиків «гроном п’ятірним нездоланих співців». Кого він мав на увазі:
А) Тичину, Семенка, Зерова, Рильського, себе;
Б) Зерова, Рильського, Филиповича, Бургардта, себе;
В) Плужника, Тичину, Рильського, Зерова, себе;
Г) Зерова, Бургардта, Плужника, Филиповича, себе.
4. У літературній дискусії М.Хвильовий виступив проти
А) Перекладацької роботи;
Б) Підвищення вимог до письменників-початківців;
В) Непрофесіоналізму й масовості в літературі;
Г) Рецензування рукописів.
5. Жанр ліричної поезії, в якому розмірковується над проблемами, здебільшого схиляючись до філософських узагальнень:
А) Медитація;
Б) Сонет;
В) Імітація;
Г) Пісня.
6. У поезії В.Свідзинського «Ти увійшла нечутно, як русалка» простежується
А) казковий мотив;
Б) мотив жертовності;
В) мотив радості, любові;
Г) мотив скорботи.
7. Заклик «Любіть Україну всім серцем своїм » належить
А) П.Тичині;
Б) В.Сосюрі;
В) В.Свідзинському;  
Г) М.Рильському.
8. «Сміх буде, плач буде перламутровий», - запевняє ліричний герой вірша
А) «Так ніхто не кохав»;     
Б) «Десь на дні мого серця»;
В) «Арфами, арфами»;        
Г) «Річний пісок слідок ноги твоєї».
9. Назвіть  першу збірку М.Рильського.
А) «Знак терезів»;        
Б) «Троянди й виноград»;
В) «Синя далечінь»;     
Г) «На білих островах».
10. Який мотив твору В.Свідзинського «У рідній моїй стороні»?
А) Спогад ліричного героя про зустріч із коханою;
Б) Біль утрати рідного дому;
В) Змалювання краси рідного дому;
Г) Щасливе кохання у рідній стороні.
11. Ліричний вірш, який складається з чотирнадцяти рядків( двох чотиривіршів та двох тривіршів):
А) Ода;
Б) Пісня;
В) Гімн;
Г) Сонет.
12. Яка з поезій М. Рильського належить до інтимної лірики?
А) «Запахла осінь в’ялим тютюном…»
Б) «Мова»
В) «Яблука доспіли, яблука червоні…»
Г) «Молюсь і вірю…»

13.Установіть відповідність між зразком поезії та видом лірики:
1. «Одчиняйте двері»                          А) Інтимна лірика
2. «Так ніхто не кохав»                        Б) Пейзажна лірика
3. «Арфами, арфами»                         В) Філософська лірика
4. «Ніч, а човен  - як срібний птах!»    Г) Мариністична лірика
                                                              Д) Громадянська лірика
14. Установіть відповідність між автором та назвою його твору.
1. П.Тичина                                  А) «Річний пісок… слідок ноги твоєї»
2. М.Зеров                                   Б) «Молюсь і вірю»
3. М.Рильський                            В) «Пам’яті тридцяти»
4. Є.Плужник                                Г) «Київ – традиція»
                                                      Д) «Запрошення».
15. Установіть відповідність між назвами віршів та їх авторами
1. «У рідній моїй стороні»      А) М. Рильський
2. «Київ - традиція»                Б) П. Тичина               
3. «Скорбна Мати»                 В) В. Свідзинський
4. «Молюсь і вірю…»              Г) М. Зеров
                                                 Д) В. Сосюра
16. Напишіть твір-мініатюру на тему «Поезія, близька моєму серцю»