Контрольна робота з теми "Іменні частини мови" (10 клас)

Контрольна робота з теми
«Іменні частини мови» (10 клас)

1. Визначте рядок, в якому всі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення –а, (-я):  
А текст, пісок, Київ, Кривий Ріг;                 Б рід, вид, склад, спосіб;
В табулятор, таймер, тангенс, тиждень;     Г футбол, біг, коридор, живопис.

2. Визначте рядок, в якому всі іменники є незмінюваними:
А хор, телеграма, матір, граматика;     Б МВС, турне, Коблево, леді;
В радість, квасолиння, сопілка, кепі;   Г пенальті, ворона, милосердя.

3. Визначте рядок, в якому всі прикметники належать до розряду якісних:
А ведмежа голова, вишневий сік, заяча душа;
Б Довженкові фільми, учнівський білет, вовчий апетит;
В воляча сила, вишневий садок, лебедина пісня;
Г звірячий погляд, бузковий колір, ведмежа послуга.

4. Визначте рядок, в якому від усіх  прикметників Не можна утворити ступені порівняння:
А ранній, бурштиновий, досконалий, довгенький;
Б сприятливий, всесвітній, волошковий, доречний;
В активний, сліпий, хитрющий, вороний;               
Г білий, важкий, новорічний, учительський;
Д босий, козацький, хворий, порожній.

5. Визначте рядок, в якому всі займенники належать до розряду означальних:
А сам, інший, самий, кожний;              Б цей, такий, стільки, той;
В нікотрий, ніякий, ніщо, ніскільки;      Г котрий, скільки, який, чий.

6. Правильно записано всі числівники в рядку:             
А двомастами сорока, чотирмастами шістидесяти восьми;
Б сімдесятьома сімома, тисячу дев’ятий;
В семистам сімдесятьом чотирьом, двадцятивосьмитисячний;
Г чотиристами тридцятьма, тисяча сорока шістьма;
Д трьомастами сорок шістьма, тисячою.

7. Граматичний зв'язок НЕ порушено в словосполученні числівника з іменником у рядку:
А півтора року, дві третіх доби       
Б дві десяті відсотка, чотири ножиці
В двоє лошат, з першим лютим       
Г п’ять із чвертю року, два заручники
Д одна друга кілограмів, три сьомих метра

8. Граматичної помилки не допущено в реченні:
А На цьому питанні я зупинюсь більш конкретніше;
Б У дослідника в колекції було більше на одинадцять мінералів.
В Це сама відповідальна задача.
Г Зайди після десяти годин.
Д Та біль переслідувала його всюди.

Завдання 9-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні варіанти.
9. Вкажіть рядки, в яких в усіх іменниках правильно вжито родову форму.
А викладач фізики, бухгалтер фірми, НАН оголосила, учитель школи;
Б крихітне колібрі, лаборантка відділу, гарячий какао, професорка Юрчишина;
В лейтенант Галина Петренко, австралійське кенгуру, різнобарвний метелик, довгошия жирафа;
Г широка путь, далекий Сибір, невимовний біль, високий насип;
Д кумедний поні, великий Тбілісі, трамвайне депо, Сквирський райвно;
Е відоме Огайо, швидкоплинне Колорадо, програний парі, біла кашне.

10. Вкажіть рядки, в яких правильно записано власні назви у формі кличного відмінка:
А Андрію Семеновичу, Маріє Федірівна, Тамаро В΄ячеславівна;
Б Стефане Мирославовичу, Ігоре Олексійовичу, Сергію Мечиславовичу; В Юрію Васильовичу, Едуарде Пилиповичу, Любове Панасівно;
Г Поліно Петрівно, Лідіє Олексіївно, Тимуре Васильовичу;
Д Світлана Єгорівна, Алло Євгеніївна, Івану Демидовичу;
Е Дмитро Ферапонтовиче, В΄ячеславе Леопольдовиче, Яна Миколаївна.

11. Позначте рядки, в яких складні прикметники пишуться через дефіс:
А східно/український, життє/здатний, чотири/кутний, хіміко/терапевтичний;
Б термо/гідро/динамічний, напів/свідомий, дво/мільйонний, україно/мовний;
В народно/пісенний, зерно/збиральний, військово/полонений, зовнішньо/торгівельний;
Г хіміко/технологічний, військово/стратегічний, військово/лікарський, південно/західний;
Д опукло/ввігнутий, кисло/солодкий, політико/економічний, військово/спортивний;
Е механіко/математичний, соціал/демократичний, квадратно/гніздовий, партійно/політичний.

12. Вкажіть рядки, в яких усі займенники написано правильно:
А ніхто, абихто, хтось, якийсь;
Б що-небудь, казнащо, хтознащо, казнахто;
В аби з ким, в нікого, з казна-ким, хтозна-який;
Г хтозна-з-ким, аби-де, хто-небудь, будьчий;
Д з нічим, ні з чим, декотрий, абищо;
Е ні для чого, ані-хто, чий-небудь, ні-до-кого.

13. Встановіть відповідність між іменниками та відмінами, до яких вони належать:
А мати, сміливість, скрижаль         1 І відміна
Б старець, ставлення, спогад         2 ІІ відміна
В сім’я, галченя, курча                  3 ІІІ відміна
Г суддя, стежина, лівша                4 IV відміна