Контрольна робота з теми "Фонетика" (10 клас)

Контрольна робота
Українська мова (10 клас)

З теми "Фонетика" 
1. Другий склад наголошений у слові
А обранець     Б недруг     В відгомін   Г приятель 

2. Звук [т] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка
А [ ]еатральний, турис[ ]ський, лауреа[ ]
Б каш[ ]ан, [ ]вірний, боро[ ]ьба
В журя[ ]ься, зіпсу[ ]ий, [ ]ихенько
Г факульта[ ]ив, моло[ ]ьба, субо[ ]а
Д лісниц[ ]во, розпи[ ]ати, [ ]ретій

3. Прийменник у на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка
А перебував … Ватикані, експонат …музеї, наймиліше …світі
Б поїхати … відрядження, птах … небі, купити …аптеці
В побувати … Львові, квітник …саду, покласти …узголів’я
Г приведення … відповідальність, участь …форумі
Д висновок… статті, запевнили …добросусідстві, вишня …цвіту

4. Усі слова написано правильно в рядку
А викладацький, молотьба, вохкість
Б карпатський, дорожчати, робітництво
В криворізький, об’їжджати, французський
Г інтелігентський, сонячний, надхнення
Д тюркський, свідотство, соняшник

5. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
А юридичний, щеплення, більярд
Б дзюдоїст, Ольвія, шампіньйон
В шлягер, Бессарабія, узбережжя
Г щитоносець, Макіївка, дюжина
Д б’ють, від’єднання, барельєф

6. Відбувається спрощення в групах приголосних на письмі в усіх словах рядка
А прої..на, безжаліс..но, гіган..ський, ряс..ний
Б доблес..ний, цінніс..ний, захис..ник, студен..ський
В безжаліс..ний, тріс..нути, форпос..ний, улес..ливий
Г бряз..нути, навмис..не, тис..нути, пропагандис..ський
Д блис..нути, сутніс..ний, благовіс..ний, благочес..ний

7. Дзвінкий уподібнюється до глухого у всіх словах рядка
А нігті, дьогтю, безкінечний, джерело
Б розпакувати, зшити, вогкий, зсипати
В кігті, розказати, брунька, вузький
Г вогкий, з хати, ворітця, тьохкати
Д якби, зшити, ягідки, молотьба
8. Буква ґ пишеться у всіх іменниках рядка
А ..алченя, ..анчір’я, ..алузь                  Б ..атунок, ..анок, ..дзи..а
В ..іпноз, ..арнір, а..рус                    Г ..рунт, ..ачок, ..удзик
Д ..абарит, ..ава, ..едзь

9. Приголосні тільки дзвінкі у кожному рядку слова
А джерельний, ґазда, в’юнець, гриб
Б жанр, забіг, лід, джміль
В коледж, регіон, неділя, мова
Г добро, лимон, рейс, недорогий
Д медаль, мармур, рельєф, неволя

10. Позначте рядок, у всіх словах якого при словозміні чи словотворенні можливе чергування приголосних
А писанка, мокруха, Наталка, відлига
Б ластівка, перемога, берізка, Олекса
В брунька, відлига, Наталя, бідолаха
Г веснянка, ніч, гаївка, птаха
Д Сиваш, ткач, люд, турецький

11. Позначте рядок, у всіх словах якого при словозміні чи словотворенні можливе чергування голосних
А Львів, перо, сік        Б колір, сльоза, сім
В кіт, рот, камінь        Г Обухів, Суми, Чернігів     Д нога, промінь, закон 

12. Лише з відкритих складів складаються всі слова в рядку
А зів’янути, всохнути, схуднути, всохти
Б обізнаний, відомий, ознайомлений, усвідомлений
В відкопувати, розкопувати, одержувати, діставати
Г бідний, нещасний, безталанний, упосліджений
Д зело, руно, забагато, солома