Контрольна робота з теми "Літофера" (ІІ варіант)

Контрольна робота з теми «Літосфера»
6 клас

ІІ варіант

1.    Літосфера складається з…
А земної кори                     Б земної кори та верхньої частини мантії
В земної кори та манії         Г верхньої частини земної кори

2.    Як називається процес руйнування гірських порід під дією розчинів води та повітря:
А робота поверхневих текучих вод             Б органічне вивітрювання
В хімічне вивітрювання                              Г робота підземних вод

3.    Про що свідчить подібність берегових ліній деяких материків?
А про руйнівну роботу моря  
Б про вертикальні рухи літосферних плит
В про горизонтальні рухи літосферних плит
Г про наявність вулканів у береговій смузі

4.    Як називаються рівнини, які утворилися на місці зруйновних гір або створені наносами річок:
А первинні    Б вторинні   В низовини   Г западини

5.    Виберіть три правильні твердження:
А гіпоцентр землетрусу – це місце максимальних руйнувань
Б діючий вулкан постійно вивергається
В поряд з вулканами часто трапляються гейзери
Г найвищими горами світу є Гімалаї
Д цунамі – висока океанічна хвиля, спричинена моретрусом
Е Українські Карпати належать до високих гір

6.    Розташуйте складові літосфери під материками в порядку просування з надр до поверхні Землі:
А базальтовий шар  Б осадовий шар  В гранітний шар   Г верхня мантія

7.    Розташуйте форми рельєфу в порядку збільшення їх висоти:
А низовини   Б ложе океану   В шельф    Г плоскогір’я

8.    Дайте визначення термінів: цунамі, епіцентр землетрусу, рівнина

9.    Поясніть, як відбувається утворення метаморфічних гірських порід. Наведіть приклади.