Контрольна робота з теми "Літофера" (І варіант)

Контрольна робота з теми «Літосфера»
6 клас

І варіант

1.    Літосфера – це оболонка … Землі:
А повітряна    Б тверда   В водна    Г оболонка життя

2.    Як називається процес руйнування та зміни гірських порід під дією коливань температури:
А робота вітру                          Б фізичне вивітрювання  
В хімічне вивітрювання            Д робота льодовиків  

3.    Які форми рельєфу, що відсутні на суходолі, є на дні Світового океану:
А плоскі рівнини                    Б горбисті рівнини
В глибоководні жолоби          Г гори

4.    Як називаються рівнини, які виникли з дна колишнього моря в результаті вертикальних рухів земної кори:
А первинні     Б вторинні    В низовини    Г западини

5.    Виберіть три правильні твердження:
А гейзер – періодично фонтануюче гаряче джерело
Б згаслий вулкан ніколи не вивергався
В мінімальна сила землетрусу, який відчувають люди – 1-2 бали
Г вивітрювання розрізняють фізичне, хімічне та органічне
Д шельф – материкова обмілина до 200 метрів
Е найбільшою рівниною у світі є Східноєвропейська

6.    Розташуйте послідовно внутрішні оболонки Землі, просуваючись з надр до поверхні:
А мантія   Б зовнішнє ядро   В внутрішнє ядро    Г земна кора

7.    Розташуйте форми землі в порядку зменшення їх висоти:
А плоскогір’я   Б шельф   В височина   Г материковий схил

8.    Дайте визначення термінів: землетрус, гейзер, височина.

9.    Поясніть, як відбувається органічне вивітрювання.