Контрольна робота з теми "Гідросфера" (ІІ варіант)

Контрольна робота з теми "Гідросфера" (6 клас)
ІІ варіант

1.    Найпотужнішою течією Світового океану є:
А Гольфстрім
Б течія Західних вітрів   
В Перуанська   
Г Південна Пасатна

2.    Як називаються підземні води, що залягають суцільним шаром між двома шарами водотривких порід:
А верховодка   
Б міжпластові   
В артезіанські   
Г ґрунтові

3.    Як називаються озера, з яких витікають річки, але жодна не впадає:
А стічні        
Б безстічні       
В проточні      
Г солоні

4.    До якої групи належать болота, які утворюються на берегах річок та озер та живляться підземними водами:
А верхові       
Б перехідні      
В низинні     
Г заболочена місцевість  

5.    Установіть відповідність між географічними об’єктами та їх положенням на материках:
1.    Амазонка                                   А Північна Америка
2.    Великі озера                              Б Африка
3.    Аравійський півострів                 В Австралія
4.    Ніл                                             Г Євразія
                                                        Д Південна Америка

6.    Установіть відповідність між рухами води в океані та чинниками, які їх викликають:
1.    Хвилі                                          А постійні вітри
2.    Цунамі                                        Б періодичні вітри
3.    Припливи і відпливи                    В різниця висоти
4.    Морські течії                               Г сила тяжіння Місяця
                                                        Д підводні землетруси

7.    Дайте визначення термінів: паводок, річковий басейн, острів.

8.    Поясніть, як залежить тип живлення річки від клімату території, по які вона протікає. Наведіть приклади.

Критерії оцінювання: 1-4 по 0,5 бала; 5-6 - по 2 бали; 7 - 3 бали; 8 - 3 бали.