Контрольна робота з теми "Атмосфера" (ІІ варіант)

Контрольна робота з теми: «Атмосфера» (6 клас)
ІІ варіант

1. Як називається нижній, прилеглий до Землі шар атмосфери?
А тропосфера   
Б стратосфера   
В мезосфера   
Г термосфера

2. Яку частку становить азот у складі атмосферного повітря?
А 78%       
Б 21%      
В 1%      
Г 0,03 %

3. Що є причиною формування вітру?
А атмосферні опади                   
Б різниця вологості повітря
В різниця атмосферного тиску    
Г поява хмар на небі

4. Виберіть опади, що випадають із насиченого водою повітря.
А туман    
Б роса   
В дощ  
Г сніг    
Д іній    
Е град

5. Які з названих вітрів належать до періодичних (сезонних)?
А Північно-Східний пасат          
Б Південно-Східний пасат         
В Мусон                                    
Г Західне перенесення
Д Бриз
Е Стокові вітри

6. Установіть відповідність між абсолютною висотою місцевості  та температурою повітря, якщо на рівні моря вона становить  + 12° С.
1. 1,5 км              
2. 500 м               
3. 1 км                
4. 2,5 км               

А + 6°С                               
Б   0°С
В – 3°С
Г + 3°С
Д + 9° С 

7. Дайте визначення термінів: атмосферний тиск, відносна вологість.

8. Намалюйте і поясніть схему утворення зимового мусону.

9. Розв’яжіть задачу. Яку відносну висоту має гора, якщо на її вершині атмосферний тиск становить 622 мм рт. ст., а біля підніжжя 742 мм рт.ст.?