Контрольна робота з географії для 8 класу за ІІ семестр

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ 8 КЛАСУ ЗА ІІ СЕМЕСТР

І варіант

І рівень

1. В умовах надмірного зволоження під мішаними лісами переважно формуються ґрунти:

А) сірі лісові;     Б) дерново-підзолисті;     В) чорноземи;     Г) коричневі.

2. Для території, позначеної на картосхемі, типовими є ґрунти:

А) чорноземи;

Б) сірі лісові;

В) дерново-підзолисті;

Г) каштанові.

3. Серед природно-територіальних комплексів найнижчий статус має:

А) місцевість;     Б) провінція;     В) урочище;     Г) район.

4. Найбільша частина степової зони України розташована в межах:

А) Подільської височини;                           Б) Придніпровської височини;

В) Придніпровської низовини;                  Г) Причорноморської низовини.

5. Вирівняні поверхні хребтів у Карпатах називають:

А) полонинами;     Б) верховинами;     В) бескидами;     Г) перевалами.

6. На фрагменті контурної карти знаком питання позначено затоку:

А) Каркінітську;

Б) Каламітську;

В) Ягорлицьку;

Г) Феодосійську

ІІ рівень

7. Установіть відповідність між типами ґрунтів та кліматичними умовами.

1 Дерново-підзолисті

2 Сірі лісові

3 Чорноземи

4 Каштанові

А Літо прохолодне, надмірне зволоження

Б Літо спекотне, недостатнє зволоження

В Літо помірно тепле, надмірне зволоження

Г Літо тепле, достатнє зволоження

Д Літо тепле, недостатнє зволоження

8. Установіть відповідність між типами режиму річок України та їх живленням.

1 Східноєвропейський

2 Карпатський

3 Кримський

4 Середземноморський

А Переважно снігове

Б Змішане з переважанням снігового

В Змішане з переважанням дощового

Г Змішане майже з однаковою часткою снігового та дощового, узимку — підземного

Д Переважно дощове

ІІІ рівень

9. Установіть послідовність розташування природних поясів від підніжжя до вершин на північних схилах Кримських гір.

А Пояс букових і грабово-букових лісів

Б Пояс букових і грабово-букових лісів із домішкою сосни

В Лісостеп і пояс дубових лісів

Г Яйла (гірський степ)

10. Установіть послідовність проведення меліоративно-природоохоронних заходів на рівнинній частині України в напрямку з південного сходу на північний захід.

А Охорона ґрунтів від водної та вітрової ерозії

Б Запобігання процесам вторинного засолення ґрунтів

В Збереження природної родючості чорноземів

Г Регулювання водного режиму перезволожених земель

IV рівень

11. Складіть порівняльну характеристику природних зон лісостепу й степу України за самостійно

складеним у таблиці планом.

 

ІІ варіант

І рівень

1. В умовах посушливого клімату під розрідженим трав'яним покривом формуються ґрунти:

А) буроземи;     Б) дерново-підзолисті;     В) червоноземи;     Г) каштанові.

2. Для території, позначеної на картосхемі, типовими є ґрунти:

А) чорноземи;                      Б) сірі лісові;

В) дерново-підзолисті;        Г) каштанові.

3. Серед природно-територіальних комплексів найвищий статус має:

А) підзона;     Б) область;     В) провінція;     Г) урочище.

4. Найбільша частина зони мішаних лісів України розташована в межах:

А) Подільської височини;               Б) Поліської низовини;

В) Придніпровської низовини;      Г Придніпровської височини.

5. Вирівняні поверхні Головного пасма Кримських гір називають:

А) куестами;     Б) атласами;     В) яйлами;     Г) полонинами.

6. На фрагменті контурної карти знаком питання позначено:

А) Утлюцький лиман;         Б) Таганрозьку затоку;

В) Молочний лиман;           Г) затоку Сиваш.

ІІ рівень

7. Установіть відповідність між типами ґрунтів і їх частками в структурі ґрунтів сільськогосподарських угідь.

1 Дерново-підзолисті

2 Сірі лісові

3 Чорноземи

4 Каштанові

А 8%

Б 15%

В 4%

Г 62%

Д 11%

8. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Режим річки

2 Витрата води

3 Річковий стік

4 Падіння річки

А Кількість води, що протікає в руслі за певний періодчасу — місяць, сезон, рік тощо

Б Закономірні зміни стану річки в часі, передусім зумовлені кліматичними умовами та переважаючим типом живлення

В Об'єм води, що протікає через поперечний переріз потоку за одну секунду

Г Джерела отримання води річкою

Д Перевищення висоти витоку річки над її гирлом, виражене в метрах

ІІІ рівень

9. Установіть послідовність розташування орографічних об єктів Українських Карпат у напрямку з північного сходу на південний захід.

А Полонинський хребет

Б Вулканічний хребет

В Гори Горгани, Бескиди

Г Верховинський хребет

10. Установіть послідовність зменшення ступеня екологічного забруднення по містах України.

А Володимир-Волинський

Б Донецьк

В Львів

Г Миколаїв

IV рівень

11. Складіть порівняльну характеристику природних зон мішаних лісів і лісостепу України за самостійно складеним у таблиці планом.

 

Повністю скачати контрольну роботу з картами і таблицями за посиланням нижче: