Контрольна робота з географії 9 клас ІІ семестр

 

Контрольна робота з географії 9 клас за ІІ семестр

І варіант

Завдання 1-6 з вибором однієї правильної відповіді
1. Який тип електростанцій дає найбільшу частку електроенергії у світі?
А атомні      Б вітрові     В теплові      Г гідравлічні

2. Які з названої пари міст є центрами розвитку кольорової металургії?
А Маріуполь, Краматорськ        
Б Дніпро, Кривий Ріг
В Лисичанськ, Кременчук         
Г Миколаїв, Побузьке

3. Яка продукція лісової промисловості України виробляється в усіх обласних центрах?
А дерев’яні будиночки       Б папір          В меблі         Г сірники

4. Вкажіть продукцію машинобудування, яку виробляють у Херсоні:
А трактори, холодильники            
Б вагони, верстати   
В комбайни, морські судна           
Г велосипеди, тепловози

5. У яких країнах світу складають іноземні марки автомобілів та кораблів?
А Китай, Республіка Корея, Японія       
Б Бразилія, Аргентина, Сінгапур
В США, Канада, Німеччина                
Г Норвегія, Швеція, Данія

6. Як називається торгівля, яка реалізує товари у невеликій кількості?
А гуртова   Б роздрібна    В внутрішня   Г зовнішня

Завдання 7-9 мають сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні
7. Виберіть чинники, які визначають розміщення виробництва тканин, одягу та взуття:
А сировинний         Б науковий      В паливно-енергетичний     Г екологічний
Д працересурсний     Е споживчий     Є транспортний
8. Які з названих міст належать до найбільших міжнародних фінансових центрів:
А Сінгапур  Б Київ  В Санкт-Петербург  Г Пекін  Д Лондон  Е Каїр Є Нью-Йорк
9. Які з названих ресурсів використовують для виплавки чавуну та сталі?
А буре вугілля         Б боксити          В залізні руди      Г нафта     Д мідні руди  
Е марганцеві руди      Є коксівне вугілля

Повністю скачати контрольну роботу можна у вкладеннях нижче: