Коефіцієнт зволоження

Теорія та задачі до теми "Коефіцієнт зволоження"

Коефіцієнт зволоження – це величина, яка показує відношення кількості опадів за певний період до величини випаровуваності. Його визначають за формулою:
 К = О/В, де К – коефіцієнт зволоження; О – кількість опадів за певний період; В – випаровуваність.
Випаровуваність – це кількість води, яка може випаруватися з тієї чи іншої території при певній температурі (за умови, що запаси води необмежені).
Якщо коефіцієнт зволоження більший за одиницю (К > 1), тобто опадів випадає більше, ніж максимально може випаруватися, то таке зволоження називають надмірним. Достатнім вважається зволоження, якщо кількість опадів дорівнює максимально можливому випаровуванню (К = 1). Недостатнім є зволоження, якщо кількість атмосферних опадів менша від кількості вологи, яка може випаруватися з даної території, тобто коефіцієнт зволоження менший за одиницю (К < 1). Зволоження вважається бідним, якщо коефіцієнт зволоження менший  за 0,33.

Задача 1. Визначити коефіцієнт зволоження у м. Дніпропетровську, якщо опадів за рік там випадає 504 мм, а випаровуваність становить 800 мм.
Розв’язок:
Використовуючи формулу К = О/В визначаємо коефіцієнт зволоження. Він буде становити 0,63:
К = 504 мм : 800 мм
К = 0,63.
Відповідь: коефіцієнт зволоження для м. Дніпропетровська буде складати 0,63.

Якщо потрібно визначити випаровуваність при умові, що нам відомі кількість опадів і коефіцієнт зволоження, то ми використовуємо таку формулу: В = О/К
Задача 2. Визначити випаровуваність для м. Рівного, якщо кількість опадів тут 700 мм, а коефіцієнт зволоження – 1,08.
Розв’язок:
В = 700 мм : 1,08
В = 648 мм
Відповідь: випаровуваність у м. Рівному буде становити 648 мм.

Якщо відомі випаровуваність і  коефіцієнт зволоження, то кількість опадів визначаємо за формулою : О = В × К
Задача 3. У місті Алжир коефіцієнт зволоження становить 0,54, а випаровуваність – 1400 мм на рік. Визначте середньорічну кількість опадів у цьому місті.
Розв’язок:
Використовуючи формулу О = В × К, визначаємо, яка кількість опадів випадає у місті Алжир:
О = 1400 мм × 0,54; О = 756 мм
Відповідь: у м. Алжир  на рік випадає приблизно 756 мм опадів.